Pistole Glock 17

GLOCK 17C aneb ÚPLNĚ ZKROCENÁ „DEVÍTKA“

Pistole GLOCK jsou na našem trhu nejprodávanější samonabíjecí pistole v ráži 9 mm Luger, alespoň co se týká zbraní kupovaných jako nové výrobky na pultech obchodů. Psát o bezkonkurenční spolehlivosti, životnosti a nepřekonatelných ovladatelských vlastnostech GLOCKů, by asi bylo pro všechny prakticky a moderně smýšlející střelce docela nudné a pro střelce konzervativní, by to zase byla nepříjemně stravitelná realita. Na základě podnětu jednoho čtenáře jsme se proto v rámci „glockování“ zaměřili na jiné téma a to kterak využít pistoli GLOCK ráže 9 mm Luger, jako platformu pro vytvoření dokonale ustabilizované samonabíjecí pistole, za účelem maximální rychlosti střelby. Přitom bez vidiny uplatnění v nějaké konkrétní sportovní disciplíně. Prostě jen tak.

FÁZE 1: VÝBĚR MODELU
Stanoveným cílem tohoto testu nebo chceme-li pokusu, se tedy stalo vytvoření takové konfigurace pistole GLOCK ráže 9 mm Luger, která by umožňovala co nejrychlejší, ale zároveň plně kontrolovatelnou střelbu jednotlivými ranami. Nejprve bylo samozřejmě nutné vybrat nejvhodnější model z nabídky firmy GLOCK, s nejlepšími předpoklady chování při střelbě. Po určitých zkušenostech jsme rovnou vyloučili subkompaktní a kompaktní verze a přeorientovali se na modely s rámem v plné služební velikosti. Zkoušel se model 17 (standardní služební velikost), model 17C (služební s integrovaným kompenzátorem), model 34 (prodloužený závěr a hlaveň – sportovní nebo taktický) a nakonec speciální model GLOCK 17, s prodlouženou hlavní se závitem. Každý z uvedených modelů jsme odzkoušeli se sedmi typy na trhu nejdostupnějšího střeliva ráže 9 mm Luger a to následujícím způsobem. Všechny čtyři pistole se na střelnici položily vedle sebe, každá nabitá pěti náboji stejného typu a ve střelišti byly přichystány 4 stejné terče ve vzdálenosti 15 m. Úkolem tří různě zkušených střelců bylo, vystřelit z každé pistole na terč v co nejrychlejším sledu pět nábojů, ve snaze o co nejpřesnější zásahy. Po odstřílení první pistole na první terč ihned uchopit druhou, střílet na druhý, v zápětí bez přerušení s další pistolí střílet na třetí terč a s poslední pistolí na čtvrtý terč. Tento pokus byl několikrát opakován s obměnou pořadí modelů a střelci tak mohli okamžitým srovnáním objektivně vyhodnotit, která z pistolí má nejmenší zdvih a zpětný ráz. Následně se jejich dojmy porovnaly s přesností zásahů na terčích a výsledek byl jasný – zcela suverénně zvítězila pistole GLOCK 17C. Když už jsme měli všechny uvedené modely k dispozici, napadl nás ještě další pokus: jak se změní chování pistole GLOCK 17C, pokud do ní nasadíme hlaveň G17, G34 nebo G17 se závitem? Test se tedy zopakoval podobným způsobem ale s tím, že se co nejrychleji přehazovaly jen hlavně. Jako nejlepší na chování byl model 17C vyhodnocen při osazení obyčejnou hlavní GLOCK 17 a s delšími hlavněmi všichni tři střelci pociťovali vyšší zdvih než s hlavní nejkratší. Hlavni GLOCK 17C s integrovaným kompenzátorem (porty), však nemohla standardní G17 vůbec konkurovat a ukázalo se jasné pravidlo – čím výkonnější střelivo, tím více byla G17C vůči G17 „klidnější“.

FÁZE 2: „STABILIZAČNÍ“ DOPLŇKY
Vlastnosti dlouhých palných zbraní nám ukazují, jak velké výhody z hlediska chování při střelbě poskytuje opora zbraně v rameni a možnost uchopení nestřílející rukou výrazně před těžištěm. V další fázi jsme se tedy zaměřili na výběr úchopových doplňků, které by pistoli GLOCK 17C přiblížily vlastnostem dlouhé palné zbraně, ale bez nadměrného narušení „pistolové“ koncepce. Hledala se ideální pistolová rukojeť s perspektivou uchycení na přední rail rámu a nejvhodnější odnímatelná pažba. Po vyhodnocení nabídky současného trhu jsme zjistili, že pistolových rukojetí na Picatinny/Weaver rail se nabízí poměrně velké množství, od laciných z „hračkářského“ plastu pro airsoftové zbraně, až po kvalitní bojové „gripy“ z leteckého hliníku. Jen jedna přední rukojeť však splnila naše požadavky v rámci aplikace na pistoli GLOCK a to sklopná rukojeť vyrobená z odolného polymeru, od izraelské firmy FAB Defense. Možnost sklopení rukojeti k lučíku je samozřejmě výhodná pro skryté nošení, ale z hlediska požadavku na silný, stabilizační přední úchop, má rukojeť FAB jeden unikátní detail. Pokud totiž na pistoli GLOCK nasadíme běžnou railovou rukojeť a silně ji uchopíme (přitlačíme vzad), staneme se svědky překvapivého a nepříjemného jevu. Přední rail pistole GLOCK se v rámci pružnosti plastového rámu ohne směrem dolů, klidně až do úhlu 45° od osy hlavně! Rukojeť FAB tomuto jevu zabraňuje svým zadním výstupkem, určeným k zapření rukojeti o lučík. Pro dokonalou oporu se však i tento zadní výstupek musí mírně prodloužit            a k lučíku dolícovat, aby rukojeť mezi lučíkem a railem působila jako určitá „rozevírací“ úhlopříčka a na rámu nijak nepružila. Tomuto tématu se blíže věnujeme na snímcích, kde je vše lépe patrné. Ohledně volby nejvhodnější pažby (ramenní opěrky) pro pistole GLOCK, bylo vybírání taktéž jednoduché, protože jediná nám známá pažba poskytuje dostatečnou tuhost pro opravdu silné zapření do ramene. Jedná se o plastovou pažbu od rakouské firmy IGB, která se svou horní přepážkou opírá do rámu přímo pod závěrem, tedy přímo v rovině předávání zpětného rázu ze závěru do rámu. Spodní přepážka pažby IGB má pak obvyklý klín, určený k zasunutí do dutiny pod hřbetem rukojeti, kde je zajištěn pomocí krátkého plastového kolíčku. Pažby IGB se vyrábějí ve třech délkách a nám se jako nejvhodnější ukázala verze nejkratší, s obchodním názvem Body Armor. Mimochodem, firma IGB nabízí            i rukojeť na přední rail pistolí GLOCK, vyrobenou lisováním z plechu a taktéž vybavenou zadním opěrným výstupkem. V kontrastu se skvělou pažbou IGB se nám však tento výrobek IGB vůbec neosvědčil, protože plech opěrného výstupku byl příliš měkký a ihned se trvale zdeformoval.                

FÁZE 3: ZRYCHLENÍ A ZPŘESNĚNÍ
Chování při střelbě z hlediska výběru zbraně a využití „stabilizačních“ doplňků, bychom nyní měli zdárně vyřešené (alespoň teoreticky) a v poslední fázi se soustředíme na to, jak střelci usnadnit požadovanou maximální rychlost střelby, v kombinaci s dostatečnou přesností.
Usnadněním rychlosti je myšleno zrychlení funkce spoušťového mechanizmu tak, aby práce prstu na spoušti byla co nejméně namáhavá a co nejrychlejší. K tomuto účelu se většinou zkracuje celková délka chodu spouště a tzv. reset, což je dráha spouště směrem vpřed (uvolnění spouště po výstřelu), nutná pro opětovné „sepnutí“ systému přerušovače (ať je jakýkoliv), aby opětovným zmáčknutím spouště došlo k dalšímu výstřelu. Unikátní vlastnosti spoušťového bicího mechanizmu SAFE Action pistolí GLOCK, dovolují nastavení minimálního resetu, aniž by se narušila původní bezpečnost zbraně. Celková délka chodu spouště totiž zůstane zachována a s ní i předepjatá funkce úderníku a funkce úderníkové pojistky. Zkrátí se jen dráha spouště vpřed, nutná pro opětovné sepnutí tzv. stojiny spouště (stojina provádí snížení táhla spouště a zároveň funguje jako přerušovač). Dráha spouště vpřed nutná pro sepnutí stojiny (ono typické cvaknutí po uvolnění spouště), činí u sériových pistolí GLOCK přibližně 4 mm a my jsme ji nechali zmenšit na hodnotu kolem 1,5 mm. Za tímto účelem se odborně zkracuje přesah snižovací plochy táhla spouště a tato úprava byla provedena u brněnské firmy ALFA-PROJ.  Zachování dostatečné přesnosti střelby při jejím výrazném zrychlení, znamená usnadnit střelci kontrolu zbraně při funkčním cyklu, čili usnadnit zrakovou kontrolu pohybujících se mířidel. Nejvíce důležité je mít pod kontrolou mušku a oko střelce ji proto musí vnímat s co nejmenší námahou, aby se mohlo adekvátně soustředit na cíl a na okolí. Z tohoto důvodu jsme GLOCK 17C osadili muškou Truglo TFO (Tritium + Fiber Optic), která díky světlovodnému vláknu a tritiovému zdroji „světélkuje“ ve dne i v noci. Hledí Truglo TFO jsme nakonec nevyužili, protože při denní střelbě se naprosto osvědčila dominantní světlovodná muška, v kombinaci s původním stavitelným hledím GLOCK. Při aplikaci hledí TFO se totiž bod mušky TFO mezi svítícími body hledí jakoby ztrácí a oko jej musí více rozlišovat. Rapidní zrychlení střelby by samozřejmě nebylo dostatečně atraktivní bez velkokapacitních zásobníků, a proto jsme používali výhradně zásobníky na 19 nebo nejlépe na 33 nábojů 9 mm Luger. O výsledcích veškerého výše uvedeného snažení vypovídají fotografie.

Technické údaje samonabíjecí pistole GLOCK 17C a doplňků v testu

Ráže: 9 mm Luger (9x19 mm)
Celková délka GLOCK 17C: 206 mm
Celková délka GLOCK 17C s přední rukojetí FAB: 219 mm
Výška GLOCK 17C se zásobníkem na 19 nábojů: 157 mm
Výška GLOCK 17C se zásobníkem na 33 nábojů: 228 mm
Délka hlavně GLOCK 17C: 114 mm
Největší šířka rukojeti: 30 mm
Šířka závěru: 25,6 mm
Odpor spouště: 2,0 kg
Délka záměrné s muškou TFO: 158 mm
Hmotnost GLOCK 17C s prázdným zásobníkem na 19 nábojů: 724 g
Hmotnost GLOCK 17C s plným zásobníkem na 19 nábojů: 952 g
Hmotnost GLOCK 17C s prázdným zásobníkem na 19 nábojů
a s přední sklopnou rukojetí FAB: 824 g
Hmotnost GLOCK 17C s plným zásobníkem na 19 nábojů
a s přední sklopnou rukojetí FAB: 1052 g
Hmotnost GLOCK 17C s prázdným zásobníkem na 33 nábojů
a s přední sklopnou rukojetí FAB: 872 g
Hmotnost GLOCK 17C s plným zásobníkem na 33 nábojů
a s přední sklopnou rukojetí FAB: 1268 g
Hmotnost GLOCK 17C s plným zásobníkem na 33 nábojů,
s přední sklopnou rukojetí FAB a pažbou IGB Body Armor: 1668 g
Celková délka GLOCK 17C s přední rukojetí FAB
a pažbou IGB Body Armor: 547 mm
Vzdálenost spouště od konce botky pažby IGB Body Armor: 427 mm
Délka hlavně GLOCK 17: 114 mm
Délka hlavně GLOCK 17 prodloužené se závitem M13x1: 128 mm
Délka hlavně GLOCK 34: 135 mm
Hmotnost samotné rukojeti FAB: 100 g
Největší šířka rukojeti FAB: 42 mm
Hmotnost samotné pažby IGB Body Armor: 400 g
Hmotnost plného zásobníku na 19 nábojů: 310 g
Hmotnost plného zásobníku na 33 nábojů: 526 g

Fotografie pistole Glock 17:

G001m
G001 – Pistole GLOCK 17C, střelivo ráže 9 mm Luger a všechny vybrané doplňky připravené k našemu „glockování“.

Nábojejsou na fotografii jsou pomyslně očíslovány zleva doprava 1 až 7.
1. CCI Brass FMJ 7,5g (USA) 2. Magtech JHP 7,5g +P+ (Brazílie) 3. Magtech FMJ 8,0 g (Brazílie) 4. Ares EPRX 8,0g (Slovensko) 5. Sellier & Bellot FMJ 7,5g R.S.A. – pomosazená ocelová nábojnice (ČR) 6. Sellier & Bellot FMJ 7,5g standard, mosazná nábojnice (ČR) 7. Remington UMC FMJ 8,0g (USA)

G002m

G002 – Náboje 9 mm Luger použité v testu chování při střelbě a při zkoušce přesnosti střelby:

 

G003mG004mG005mG006m
G003+G004+G005+G006 –  Pistole jsou pomyslně očíslovány ve výše uvedeném pořadí, zleva doprava 1 až 4.
Vyzkoušeli jsme také, jak se pistole GLOCK 17C chová s hlavněmi různých délek, bez kompenzačních otvorů (portů). Takto ony hlavně vypadají po aplikaci do pistole GLOCK 17C, při srovnání s hlavní původní: 1. Standardní hlaveň G17C  2. Hlaveň G17 3. Hlaveň G17 speciální, prodloužená se závitem 4. Hlaveň G34

 

G007m
G007 - Hlavně opět pomyslně očíslovány zleva doprava 1 až 4. 
Přímé délkové srovnání testovaných hlavní: 1. Standardní hlaveň GLOCK 17C – 114 mm 2. Hlaveň GLOCK 17 – 114 mm 3. Prodloužená hlaveň GLOCK 17 se závitem M13x1 – 128 mm 3. Hlaveň GLOCK 34 – 135 mm

 

G008mG009m
G008+G009 – Přední sklopná railová rukojeť FAB Defense má speciální zadní výstupek, určený k opření o lučík spouště pistolí GLOCK. Zřejmě z důvodu určitých výrobních tolerancí však zůstává mezi lučíkem a výstupkem nezanedbatelný prostor, který při úchopu způsobuje nepříjemné zapružení rukojeti a mírné ohnutí rámu dolů. Poloha rukojeti se proto musí doladit vůči zářezu pro šroub v railu a výstupek rukojeti se musí upravit pro dokonalé zapření do lučíku. Na fotografii vlevo je rukojeť před úpravami a vpravo po odborném prodloužení výstupku (nalepením mezikusu z odolného plastu) a po jeho přesném nalícování k lučíku.

 

G010m
G010 – Otočný závěs sklopné rukojeti FAB má odpruženou západku, která drží rukojeť ve vyklopené poloze samosvorně a ve sklopené poloze pak jen přítlakem pružiny, působící na nesamosvorné šikmé plochy. Ke sklopení rukojeti je tedy nutné zamáčknout hlavu šroubu západky, ale k vyklopení stačí rukojeť pouze přesunout vpřed (proti mírnému odporu), až západka sama zaskočí. Pro demonstraci vzhledu je nyní v pistoli GLOCK 17C namontována hlaveň GLOCK 34.

 

G011m
G011 – Rukojeť je na railu uchycena pevnostním šroubem, procházejícím příčnou drážkou v railu do ocelové matice, zapuštěné v základně rukojeti na pravé straně. Standardně dodávaný šroub po dotažení nadměrně vyčnívá z matice (což není vhodné zejména při skrytém nošení) a proto musel být zkrácen do roviny s maticí, zaleštěn a znovu počerněn. Na tomto snímku se pistole GLOCK 17C „chlubí“ prodlouženou hlavní se závitem.

 

G012m
G012 – Pistole GLOCK 17C se standardně dodává s plastovou muškou zvýrazněnou bílým bodem a se stavitelný hledím, jehož posuvný plátek je zvýrazněn bílým orámováním. Nasazená rukojeť FAB zvětší celkovou šířku „systému“ na 42 mm, jinak samotný závěr má šířku 25,6 mm a rukojeť 30 mm. Na otázku jestli se „to“ dá s nasazenou a sklopenou rukojetí nosit, existuje jednoduchá odpověď – plně kompatibilní jsou např. česká pouzdra Dasta, určená k nošení pistole GLOCK 17 s nasazenou svítilnou M3/M6.

 


G013mG014m
G013+G014 – Jak se později ukázalo, nejzásadnější vliv na „zkrocení“ pistole GLOCK 17C při rychlopalbě, má plastová pažba IGB. Nespoléhá se totiž pouze na spodní klín zasunutý do hřbetu rukojeti (jako konkurence), ale svou horní přepážkou se opírá do rámu, přímo v rovině předávání zpětného rázu ze závěru do rámu. Pažba IGB je tedy zcela tuhá a nepruží ani při silném zapření do ramene.

 

G015m
G015 – Pistole GLOCK 17C osazená přední rukojetí FAB a pažbou IGB, ve společnosti zásobníků na 33 a 19 nábojů 9 mm Luger (zásobník na 33 nábojů je i ve zbrani). Vyobrazená nejkratší varianta pažby IGB pro pistole GLOCK – typ Body Armor, obsahuje v hlavišti schránku na náhradní zásobník a menší schránku třeba na pepřový sprej. Delší varianty Tactical a Carbine, pak mají schránky na zásobník dvě a k nim opět jednu schránku menší.

 

G016m
G016 – Důležitým doplňkem usnadňujícím zrakovou kontrolu mířidel při rychlopalbě, se stala muška Truglo TFO (Tritium + Fiber Optic), čili muška kombinující denní svítící bod světlovodného vlákna a noční tritiový zdroj. Ve výřezech závěru jsou patrné porty (otvory) kompenzátoru v hlavni a v nich se zřetelně leskne precizně opracovaný vývrt.

G017m
G017 – Na rozdíl od kovových mušek dodávaných firmou GLOCK, které se upevňují ne příliš ideálním rozlisováním základny, je muška Truglo TFO připevněna šroubem s plochou hlavou. I tento šroubový spoj má však svá úskalí a proto doporučujeme přenechat montáž odborníkovi.

G018mG019mG020m

Následující tři fotografie 1 až 3, v pořadí jak jsou popsány.
Jen ve stručnosti si připomeneme základní rozborku a uspořádání vnitřního mechanizmu pistolí GLOCK. G018 – 1. Po vyjmutí zásobníku, vybití zbraně a kontrole nábojové komory, zmáčkneme spoušť nebo-li vystřelíme „na prázdno“. Následně stáhneme závěr od 2 až 6 mm vzad, za oboustranné hmatníky přidržíme ve spodní poloze přední doraz závěru (jako na fotografii) a závěr stáhneme z rámu směrem vpřed. G019 – 2. Pohled na uložení součástí
uvnitř rámu a závěru. Tato geniální a převratná, i když mnohými konzervativními střelci stále ještě nepochopená zbraň, se skládá z pouhých 34 dílů a umožňuje kompletní rozborku i primitivním nástrojem, v jakýchkoliv podmínkách. G020 –  3. Běžné čištění může začít po vyjmutí vratné pružiny a hlavně ze závěru. Případnou kompletní rozborku pistole GLOCK by měl být schopen vysvětlit každý dobrý prodejce.

G021m
G021 – Střelecký test pistole GLOCK 17C začal nastavením mířidel a zkoušku přesnosti všech sedmi typů nábojů 9 mm Luger. I na fotografiích se dobře ukazuje, jak skvěle čitelný je svítící bod mušky Truglo TFO. 

G022m
G022 – Ohledně přesnosti dané velikostí rozptylového obrazce, v případě pistole GLOCK 17C platilo: čím výkonnější a rychlejší laborace, tím byla střelba přesnější. Z běžných typů nábojů 9 mm Luger nejpřesněji střílely S&B FMJ 7,5 g s mosaznou nábojnicí a naopak největší rozptyl vykázaly náboje Ares a Magtech FMJ 8,0 g, jejichž laborace jsou poměrně málo výkonné. Náboje Sellier & Bellot FMJ 7,5 g (na fotografii) měly na vzdálenost 25 m rozptyl deseti výstřelů do 11 cm (stříleno ve stoje bez opory a bez pažby).

G023m
G023 – Druhý testovaný, ale ne zcela běžný typ nábojů Magtech, se však v pistoli GLOCK 17C projevil jako zcela nejpřesnější a dovedeme si představit, že při střelbě s oporou by tato laborace „chodila“ doslova jedním otvorem. Jedná se o super výkonné náboje 9 mm Luger +P+ s extra zvýšeným tlakem, které měly na 25 m rozptyl deseti výstřelů do 6 cm (opět stříleno ve stoje bez opory a bez pažby).


G024m
G024 – Jak fungují všechny naše „rychlopalné“ úpravy pistole GLOCK 17C, jsme zkoušeli střelbou na ocelové gongy zavěšené ve vzdálenosti 15 m. Nejdříve se střílelo s obouručním držením bez pažby, za využití přední railové rukojeti. Co se týká přesnosti zásahů a uklidnění pistole, hodnotíme kombinaci přední rukojeti a integrovaného kompenzátoru GLOCK 17C, jako vysoce efektivní. Zbraň se jen minimálně zvedá, neutíká do strany a má pravidelný měkký rytmus s nízkým zpětným rázem. Zjistili jsme, že při střelbě s přední rukojetí se musí pistole za přední rukojeť silně přitlačovat do střílející ruky a pak se téměř nezvedá. Původně jsme totiž (ze zvyku) drželi pistoli pevněji střílející rukou a slabší nestřílející ruka se o přední rukojeť jen jakoby opírala. Vůči standardní pistoli GLOCK 17 bez kompenzátoru a bez přední rukojeti, je s touto konfigurací možné dosáhnout polovičních časů, při stejné hodnotě zásahů.

G025m
G025 – Důkazem rapidního zrychlení střelby je tato fotografie, na které se podařilo zachytit dokonce čtyři vystřelené nábojnice najednou! Upozorňujeme, že se nejedná o střelbu dávkou a zbraň má pouze odborně zkrácený tzv. reset spouště. V rukou zkušenějšího střelce pak tento vyladěný GLOCK zvládne čtyři cílené výstřely pod jednu sekundu.

G026m
G026 – Nasazení pažby IGB kombinované s přední railovou rukojetí, udělalo z pistole GLOCK 17C doslova malorážku. Při pozorování pohybu závěru z boku nebyl vidět téměř žádný vertikální pohyb ústí hlavně a závěr navozoval dojem, jakoby se jen posunoval po nějaké rovné desce, čistě v horizontální rovině. Zásahy tomu plně odpovídaly a rychlopalba na jeden cíl se skutečně podobala stylu rychlopalby ze samonabíjecí malorážky: prostě jednou posadit mířidla na cíl, co nejrychleji vše „odmačkat“ a je to tam…

G027m
G027 – Opět důkaz extrémně vysoké rychlosti střelby vyladěné pistole GLOCK 17C – tři nábojnice ve vzduchu a zbraň se vůbec nezvedá. Abychom byli objektivní, musíme zmínit také nevýhody celého tohoto „zbraňového systému“. Odfuk tlaku plynů kompenzačními otvory způsobuje velmi nepříjemný, takřka nesnesitelný hluk, směřovaný částečně ke střelci. Zvláště při střelbě s pažbou IGB Body Armor, kdy je zbraň blíže obličeje, se lze dokonce obávat trvalého poškození sluchu a chrániče sluchu jsou tedy zcela nezbytné. Střelba bez ochranných brýlí je taktéž velmi riziková, protože z kompenzátoru občas vylétne i tuhá částice, která může způsobit vážné zranění oka.

G028mG029m
G028+G029 – Rychlopalba z vyladěné a doplňky osazené pistole GLOCK 17C je velmi atraktivní a proto není problém s chutí vystřílet tři zásobníky na 33 nábojů rychle za sebou… Po takové „jízdě“ jsme zbraň rychle ochlazovali vodou, ale i tak se nám podařilo žárem rozpálené hlavně ohnout plastovou tyčku vratné pružiny. Nicméně zbraň zůstala pořád zcela funkční, jen tyčka nyní vypadá trošku jako luk. Na fotografii vpravo je ona deformovaná tyčka vratné pružiny, ve srovnání s novou a nepoužitou (níže).

Fotografie:  Mgr. Vladimíra Pekaříková  DiS.
Autor textu: Jaroslav Pekařík

Editor: Ing. Karel Černoch

Akce
DOVOLENÁ 2022

Vážení zákazníci, prázdniny už jsou za dveřmi a my v ALFAPROJ se pomalu balíme na dovolenou. Počítejte prosím s tím, že naše prodejna zbraní bude v termínu …

více Provozní doba prodejny zbraní o jarních prázdninách

9. - 11.3.2022 prodejna uzavřena!

více Přeceňování střeliva S&B

Momentálně nepřijímáme objednávky!

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více