Pistole CZ 75

Pistole CZ 75 raných variant v období ČSSR.

Již dlouhá léta se zabývám studiem pistole CZ 75 – respektive dle starého značení v dobách socialistické federace ČZ 75. Doteď jsem nezaregistroval článek, který by se podrobněji zabýval rozličnými typy pistolí – rozumějme změnami v období let do revoluce v roce 1989, respektive 1992. Po tomto roce již je výroba tak značně rozšířena a jednotlivé součástky zaměňovány tak hojně, že vznikají desítky, ba stovky klonů této pistole. Zmapovat přesně všechny varianty pistole, kompakty, různé povrchové úpravy, drobné změny jednotlivých součástek včetně nejnovějších typu DUTY, PHANTOM, SHADOW či D-COMPACT je opravdu nadlidský úkol. Proto jsem se zaměřil na cca prvních 15 let této legendy, v podstatě do vzniku pistole CZ 75 B, která je takovým milníkem mezi starými a novými typy pistole, tedy pistole bez blokace úderníku a pistole s blokací – tedy CZ 75 B. Zajímali mě nejen změny v povrchových úpravách, nýbrž hlavně hmatatelné změny tvaru některých částí zbraně či jejich součástek.  Proto se pokusím zájemcům o tuhle problematiku vytvořit jakési vodítko, které snad ledaskomu pomůže při identifikaci „té své“ staré pětasedmy. Materiály se však již dohledávají velice těžko, a tak samozřejmě budu rád za jakékoliv informace k této problematice, tedy za zpětnou vazbu od čtenářů.

Pistole vznikla již v roce 1973. Legendární konstruktér František Koucký sice již v roce 1972 měl jeden funkční vzorek, který však ještě nebyl to pravé ořechové. Až v roce 1973 to již byla pětasedma, tak, jak jsme na ni zvyklí. Do roku 1975 se však vyrobilo pouze několik vzorků, které se testovaly a výroba se rozběhla až v roce 1975, kdy se mělo vyrobit 250 ks pistolí. Pistole z tohoto roku jsou prakticky nesehnatelné, téměř všechny skončili v zahraničí, jako dary tehdejších představitelů vlády, a také v Sovětském Svazu, který měl pistole údajně otestovat a následně se vyjádřit k výrobě v tehdejší ČSSR. Stejné to bylo i roku 1976 a 1977. Za toto období se již vyrobilo asi 2 000 ks pistolí, ale prakticky se na trhu vůbec nevyskytovali – a to ani v zahraničí, kam měla být veškerá výroba směřována. V letech 1977 až 1980 již probíhala klasická sériová výroba prvního typu ČZ 75 a veškerá produkce až na pár kusů se vyvezla do zahraničí.

První typ

První typ pistole je nejvíce odlišný od všech následujících typů této zbraně. Má ještě krátké vedení závěru a dlouhou zúženou část přední části závěru. Pistole je celá alkalicky černěná, včetně kohoutu s ostruhou a spouště, která je ještě rýhovaná, teprve kolem let  1977-78 se začala používat klasická stříbrná spoušť.  Těla pistolí (odlitky) se nevyráběli u nás, vyráběla je španělská firma ALFA, S.A. Nápis „MADE IN CZECHOSLOVAKIA“ je proveden v jedné řadě před páčkou shazovače závěru, výška písma je 1.8 mm. Střenky jsou plastové, prvního typu (dle mého názoru pistoli nejvíce sluší). Pistole prvního typu nikdy nebyla lakována vypalovacím lakem. Kohout pistole nebyl opatřen bezpečnostním ozubem. Výroba tohoto modelu skončila v roce 1980. Horní část závěru je kulatý. Lučík je kulatý – s klasickým „vejčitým“ tvarem, jak jsem jej pracovně nazval, neboť se prostor v lučíku směrem k ústí pistole zužuje jakoby do špičky a připomíná vejce. Zásobníky ke zbrani se značili elektrickou vyjiskřovací  jehlou posledním trojčíslím  zbraně.

Pistole CZ 75 clanek

Druhý typ


Velká změna nastala v roce 1980. Prodloužilo se tělo pistole, stále vyráběné ve Španělsku (nápis MADE IN CZECHOSLOVAKIA pořád drobným 1.8 mm písmem v jedné řadě) a zkrátila se zúžená část závěru. Přibyl bezpečnostní ozub na kohoutu, a pistole se začali vyrábět v povrchové úpravě dokončené vypalovacím lakem. Od tohoto roku se lakované pistole vyráběli častěji a častěji, až alkalické černění prakticky vymizelo a cca od let 82 -83 se provádělo spíše výjimečně. Střenky jsou stále prvního typu. Závěr pistole shora je kulatý a lučík také nadále kulatý vejčitého typu. Velká část zásobníků se stále značila posledním trojčíslím zbraně.Pistole CZ 75 clanek1


Třetí typ


Třetí typ pistole se liší zejména tím, že tělo pistole již není vyráběno z dovozových odlitků, ale je již vyráběno u nás. V letech 1982-1983 se přešlo na těla vyráběná z našich odlitků. Na první pohled je rozdíl v nápisu „MADE IN CZECHOSLOVAKIA“, který je již proveden větším písmem, které má 2.5 mm a je ve dvou řadách. Závěr je shora samozřejmě stále kulatý bez antireflexní lišty. Tento typ je poslední s „vejčitým“ kulatým lučíkem. Zásobníky se již neznačili. Na těchto pistolích se již setkáváme se střenkami dalšího typu, s logem ČZ ve spodní části.

Pistole CZ 75 clanek2

Čtvrtý typ

Čtvrtý typ je zcela shodný s pistolemi třetího typu, kromě tvaru lučíku spouště. Ten se měnil v letech 1985-1986. Lučík je sice stále kulatý, nejedná se o kombatový lučík který byl nejdříve zaveden v roce 1985 pouze u pistolí ČZ 85 a později se začal používat i na pistole CZ 75 B, ale již to není onen krásně esteticky vypadající „vejčitý“ lučík. U pistolí čtvrtého typu je již lučík více kulatý. Nepodařilo se mi zjistit, proč tomu tak je, nicméně je zcela zjevné že se muselo jednat o novou formu pro odlitky těla pistole, která již postrádala onen ladný tvar lučíku. Pistole čtvrtého typu jsou všechny povrchově upraveny lakem. Pistole, které jsou alkalicky černěné, byly jen na speciální přání zákazníka, nebo spíše pravděpodobněji jsou přečerněny jednotlivými majiteli v pozdější době. Zásobníky se již neznačili. Střenky se používají již jen druhého typu.

Pistole CZ 75 clanek3

Společné rysy

Nejdůležitější a na první pohled patrný rys je kulatý závěr a lučík. Po zavedení modelu CZ 75 B kulatý lučík úplně vymizel, což je dle mého názoru škoda. Kombatový lučík tehdy vypadal moderněji, leč dnes je již značně „překombatováno“ a tím hranatý design opět začíná ztrácet. Na všech raných modelech také nalezneme nýtovanou mušku, která se později již nevyskytuje. Pozdější typy již mají mušku vedenou v rybině a zajištěnou kolíčkem, což bez debat vedlo k lepšímu zajištění proti posunu a bylo jednoznačně pistoli k plusu. Na všech raných modelech se vyskytuje pouze první typ shazovače závěru, malého oblého tvaru, v pravé horní části s rýhováním. Jakýkoliv hranatý je pouze pozdější výměna majitele zbraně.  Na prvních třech typech jsem se nesetkal se závěsným okem, které je umístěno jako opěra bicí pružiny kohoutu v rukojeti. U čtvrtého typu jsem se s tím již setkal, leč nejsem přesvědčen, jestli to také nebyla dodatečná výměna. Drážky rýhování na závěru jsou svislé a velmi hluboké, vyjma socialistických ČZ 85.

Pistole ČZ 85

V roce 1985 byla uvedena na trh pistole ČZ 85, které se také říkalo „Kombat parabellum“. Zařazuji ji sem hlavně z důvodů, že byly tyto pistole v minulém režimu vyráběny společně. Pistole měla již moderní prvky, které po roce 1991 převzala i pistole vz. 75. Jednalo se zejména o antireflexní lištu na horní straně závěru, tzv. „kombatový“ hranatý lučík a zejména obojstranné ovládání pojistky a střelecké pohotovosti – shazovače závěru. Ani tato pistole neměla ještě pojistku úderníku, byla tedy stejně jako ČZ 75 bez blokace. Dalším plusem bylo standardně montované regulovatelné hledí. Na tuto pistoli se také začali montovat v pořadí již třetí pažbičky – a to rybinové z ořechového dřeva, které těmto pistolím velmi sluší. Proto také ČZ 85 zaznamenávala větší zájem střelců, na první pohled byla něco více, než „obyčejná“ pětasedma. Dalším rozdílem oproti tehdejší CZ 75, byly šikmé a mělčí natahovací drážky na závěru. Pistole vz. 75 je měla svislé a daleko více hluboké. Dle mého názoru byly lepší než šikmé, po revoluci zavedené u všech pistolí CZ 75 B i 85 B. Ovšem  první kusy pistole ČZ 85 se také vyráběly s kulatým lučíkem, a dokonce s obyčejným standardním hledím. Vyrobilo se jich takto ovšem velmi malé množství, bohužel se mi přesněji nepodařilo zjistit, kolik se jich takto vyrobilo. Přikládám obě verze, nicméně tato pistole není předmětem tohoto článku a tak se těmito pistolemi nebudeme více zabývat.
 
Pistole ještě se standardním lučíkem a mířidly


Pistole CZ 75 clanek4
 

Finálová podoba CZ 85 s kombatovým lučíkem a stavitelným hledím


Pistole CZ 75 clanek5

Bicí kohouty

Bicí kohouty, u všech čtyřech typů pistolí, vyráběných v socialistické éře jsou tzv. „ostruhové“. V té době se na pistole nemontovaly kulaté kohouty, neboť se ještě ani nevyráběli. Proto pokud máte na své staré pistoli kulatý kohout, zcela jistě není původní. Taktéž shazovače závěru, pokud je na Vaší staré pistoli hranatý či jiný, než na fotkách, zcela jistě je dodávaný později. Kolíky občas prasknou a majitelé si na pistole často již nechali namontovat shazovače nové. Zpět ale ke kohoutům. Kohouty měli šířku 8mm. Na pistole ČZ 85 se však začali montovat odlehčené kohouty, se šířkou pouhých 6mm. Setkal jsem se s nimi i na pistolích ČZ 75, ale myslím si, že standardně se na pistole ani jednoho z výše uvedených typů nemontovaly. 

Pistole CZ 75 clanek6
 
Typy střenek používané do roku 1991

Pistole CZ 75 clanek7

9 mm Parabellum?

Označení ráže na všech starých typech pistolí ČZ 75 je „9mm PARA“. V tehdejší době se v tato ráže moc neoznačovala jako 9 mm Luger, Parabellum bylo rozšířenější. Na pistolích ČZ 85 se však již zavedlo označení 9 mm Luger. Je možné, že na raných modelech pistolí ČZ 85 se taktéž označení PARA používalo, ale osobně jsem se s ním nikdy nesetkal. V porevolučních letech se však značení na pistolích ČZ 75 i 85 sjednotilo na 9 mm LUGER. Taktéž v povědomí lidí se pro tento typ munice vžilo více označení Luger. Osobně však preferuji Parabellum. Nicméně jedná se o synonyma, takže je to naprosto totožné. Náboj 9mm Para byl pro tuto zbraň zvolen velmi vhodně. Pistole je s výše uvedeným nábojem nejen velice přesná, ale také vyniká naprosto výjimečnou spolehlivostí a často uváděnou „všežravostí“ rozličného typu této munice. V pozdějších letech se pistole vyráběla i v jiných rážích. Pro ilustraci se můžete podívat na náboje vyrobené našim výrobcem v době vzniku pistole a používané v prvních letech výroby této pistole. Pistole se u nás oficiálně až do roku 1985 neprodávala a náboje této ráže se prakticky nedali sehnat, běžně se v prodejní síti nevyskytovali a legálně je občané prakticky neměli možnost získat. Proto dnes je zachovaná krabička této munice velmi hezký sběratelský kousek.

Pistole CZ 75 clanek8

Balení pistole

Všechny typy pistolí v těchto letech (tedy ČZ 75 i ČZ 85) se balili do polystyrénové krabice. Ke každé pistoli náležel kartáček na čištění a rezervní zásobník. Dále se k pistoli přikládal nástřelný list. Na nástřelném listu bylo uvedeno číslo pistole, datum nastřelení a také jméno podnikového střelce, který testovací střelbu prováděl. Pistole se nenastřelovali z upínacího zařízení, nýbrž pouze z ruky. Nastřelovalo se na standardní vzdálenost 25 metrů. 

Pistole CZ 75 clanek9
Pistole CZ 75 clanek10
Pistole CZ 75 clanek11

Jak to tenkrát vlastně bylo

Pistole ČZ 75 byla hned od let 1976-1977 kdy se prosáklo, jaký poklad se u nás vyrábí snem mnoha střelců. Vědět se o ní začalo ale zejména po roce 1979, kdy v Brně získala zlatou medaili na mezinárodní výstavě. Nicméně naši střelci si mohli nechat zajít chuť. Až Do roku 1985 šla téměř všechna produkce za hranice tehdejšího ČSSR, z pistole se stal významný vývozní artikl. Proto se také pistole vyrobené do roku 1985 na našem trhu objevují velmi málo. Až právě v roce 1985 bylo povoleno pistoli prodávat na našem trhu. Ale dle mých pečlivě sesbíraných informací - pokud tehdy nebyl člověk nejméně krajský velitel lidových milicí či krajský tajemník strany, neměl šanci tuto pistoli získat. Tak to bylo prakticky až do revoluce v roce 1989. Navíc pistole byla velmi drahá, právě v roce 1985 byla její cena stanovena na 3420 Kčs. V tehdejší době to byly opravdu velké peníze. Pistole ČZ vz. 70, kterou byli nejčastěji střelci vyzbrojeni, tehdy stála 650 Kč.

Závěr

V roce 1991, když ve zbrojovce vyřešili problém blokace úderníku, měli tyto neblokované pistole fakticky odzvoněno. Světlo světa tak v dalších letech spatřila pistole CZ 75 B, a pistole CZ 85 B a další řady jejich modifikací. Ale standardní neblokované pistole čtvrtého typu se ještě objevují i v roce 1992. Pistole CZ 75 B jsou však již úplně jiná kapitola. Kombatový lučík, hranatý shazovač závěru, protiodlesková lišta na závěru zbraně, či kolíčkem zajištěná muška jsou jen další z věcí, které se kromě blokace úderníku změnili. Pistole naznala, hranatějším designem, více agresivnější vzhled, alespoň v té době to bylo tak vnímáno. Podle mého názoru jsou však právě ladné tvary pistole vyrobené do roku 1992 a ještě lépe do roku 1985 se starým typem lučíku velmi krásné na pohled a i co do zpracování jsem toho názoru, že se jedná o jedny z nejlepších pistolí, které se u nás vyrobili.  Jsem možná trochu staromilec, ale nevyměnil bych své staré „čízy“ ani za nejnovějšího Phantoma. Ale to je již věc názoru každého střelce.

Autor: Radovan Kaděra
Editor/na webu upravil: Karel Černoch

Akce
DOVOLENÁ 2022

Vážení zákazníci, prázdniny už jsou za dveřmi a my v ALFAPROJ se pomalu balíme na dovolenou. Počítejte prosím s tím, že naše prodejna zbraní bude v termínu …

více Provozní doba prodejny zbraní o jarních prázdninách

9. - 11.3.2022 prodejna uzavřena!

více Přeceňování střeliva S&B

Momentálně nepřijímáme objednávky!

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více