Nákupní košík

Napsali o nás

Střelecká revue 9/2004 - ALFA HUNTER

Základem konstrukce jsou známé revolvery Holek a ALFA Steel, o kterých jsme naposled podrobněji informovali v č.4/2004. Stručně lze připomenout, že se jedná o moderně konstruované SA/DA revolvery s výklopným válcem a uzavřeným rámem, dobře výrobně provedené a s mnoha novátorskými prvky. Řada revolverů Holek má rám z lehké slitiny a řada ALFA Steel, má přísně celoocelovou konstrukci a je určena pro výkonné ráže, se zachováním dlouhé životnosti. V těchto modifikacích jsou zatím vyráběny také karabiny: v ráži 6mm ME-Flobert a 22 LR mají rám revolveru Holek z lehké slitiny (devět komor) a karabina ráže 357 Magnum/38 Special (šest komor), má celoocelový rám revolveru ALFA Steel.

Ke změně vnitřního mechanizmu nedošlo. Byla zkonstruována nová prodloužená hlaveň, na kterou je nasunut plášť hlavně jako nosič mušky a předpažbí. U malých ráží (6mm,22LR) je plášť tvarován do podoby pláště hlavně revolveru Holek jen v místě těsně před rámem a končí asi ve třetině délky předpažbí. Dále pokračuje jen válcová část hlavně, patrně z důvodu snížení hmotnosti zbraně a tím je designově odlišena od výkonnějšího modelu. Karabiny v ráži 357 Magnum mají totiž duralový plášť hlavně, stejného tvaru jako revolvery ALFA Steel a přes celou délku hlavně. Plášť slouží jako závaží a pozitivně ovlivňuje těžiště, protože pažba navíc ke své hmotnosti obsahuje ocelovou lištu. Tato lišta je pevnou součástí rámu a je jakoby prodlouženou linií spodní příčky ocelového skeletu rukojeti. Plní funkci výztuhy pažby, ale hlavním důvodem její aplikace byl požadavek zahraničního zákazníka, pro kterého byla tato karabina původně vyvinuta. Přítomnost této lišty jako pevné součásti zbraně totiž prodloužilo karabinu na délku, umožňující snadnější nabytí civilní osobou v zemi zadavatele zakázky. Celková délka s odnímatelnou pažbou nebyla totiž brána v úvahu. Na karabinu ráže 357 Magnum tedy bohužel nelze nasadit běžné střenky a vyrobit si tak vlastní „Colt Ned Buntline speciál“. Výrobce však čeká na zájem zákazníků o případnou přestavbu na dlouhohlavňový revolver a je připraven vyrábět také verzi „Ned Buntline“ bez lišty. U již prodaných a vyrobených kusů s integrovanou lištou, je možné na přání lištu snadno odstranit. Vytvoření dlouhohlavňového revolveru odmontováním pažby a nasazením rukojeti, lze zatím realizovat pouze u karabin v ráži 6mm ME-Flobert a 22 LR. Malorážové karabiny mají totiž typ pažby, kterou lze nasadit na jakýkoli revolver Holek nebo ALFA Steel – kromě karabiny s prodlužující lištou.

Překonstruován byl plátek hledí, který má nyní menší zářez. Zatím pouze karabina postavená na rámu Holek (menší ráže), má kotevní čep a otvor pro uchycení originální rychloupínací montáže. Tato montáž má na své horní ploše rybinu šířky11nebo16 mm, dle přání zákazníka. Na rybinu pak lze instalovat montážní oka zaměřovacího dalekohledu, nebo přímo nasadit kolimátor. Montáž garantuje stálost nastřelení i při opakovaném sejmutí a nasazení.

Hlaviště pažby má líbivý, elegantní design. Připomíná pažbení moderních kulovnic amerického typu, s vysokým hřbetem bez lícnice a téměř in-line uspořádáním. Výrobce doporučuje zvolit co nejnižší montážní oka zaměřovacího dalekohledu, aby měl střelec stálou oporu v pažbě. Výška hřbetu je totiž univerzální, jak pro střelbu přes mechanická mířidla, tak i přes poněkud výše umístěný optický zaměřovač.

K otestování byla u výrobce náhodně vybrána karabina ALFA Hunter r. 22 LR a ALFA Carbine v ráži 357 Magnum. Zpracování zbraní dělalo dobrý dojem. Minimální kontrolovaná spára mezi válcem a hlavní, která se odtlačením válce od hlavně nezvětšuje a i při zatlačení k hlavni zůstává stejná, byla nastavena u obou zbraní. Časování aretace válce, vůle na západce a uzamčení konzoly válce byly v slušné kvalitě. Čistota opracování vnitřních ploch rámu byla vyšší u karabiny r. 22 LR, u 357 Magnum byly viditelné stopy po opracování a několik ostřejších otřepů, ale všechny vnější pohledové plochy měly čistě opracovaný leštěný povrch s hlubokým černěním. Pažby vyrobené z bukového dřeva nebo z vrstvené finské břízy, jsou také velmi čistě opracované. Přirozeně se nacilují a lze s nimi opravdu pohodlně zamiřovat jak přes mechanická mířidla, tak i přes nasazený, výše umístěný optický zaměřovač. Hlaviště pažby u karabiny r. 22 LR je zakončeno bez botky, příčným brusem dřeva. Karabina r. 357 Magnum má hlaviště zakončené tenkou plastovou botkou, která je přišroubována dvěma vruty. Nalícování botky bylo vůči obrysu pažby velmi nepřesné a kazilo velmi dobrý dojem jinak elegantní zbraně.Výrobce zřejmě nezabrušuje botku přímo s pažbou před provedením moření a lakování. Také vruty, kterými je botka připevněna by měly být černěné a ne pomosazené.

Chody spouště u obou karabin jsou stejné jako u běžných revolverů ALFA a změřený odpor při jednočinném spuštění je 1,5 kg a při dvojčinném 5,5 kg. Stlačení tlačítka odemykání válce je snadné i při zamíření a vyžaduje jen malé uvolnění úchopu.

Rychloupínací montáž optického zaměřovače karabin ráže 22 LR, která je totožná i pro provedení v ráži 6 mm ME-Flobert, se velmi snadno nasazuje a je řešena bez podhledu přes mechanická mířidla.V přední horní části rámu je zalisován ocelový čep, který symetricky přečnívá rám revolveru. Na tento čep se nejdříve odzadu nasune přední strana základny montáže a následně se zadní strana sklopí dolů tak, aby souhlasil otvor v základně montáže s průchozím otvorem v rámu. Tímto otvorem se následně prostrčí šroub s rýhovanou hlavou a po utažení je základna stabilizována. Otvor pro šroub základny v rámu, je těsně pod hledím a jeho umístění svědčí o vysoké důvěře výrobce v pevnost rámu, i s vyvrtaným otvorem. Tímto typem montáže jsou vybaveny pouze karabiny r. 6 mm ME-Flobert a 22 LR, v ráži 357 Magnum zatím montáž optického zaměřovače nebyla vyvinuta, což je škoda. Výrobce však bude muset pro karabinu v ráži 357 Magnum vyřešit zcela nový typ montáže, protože řešení s otvorem v horní příčce rámu je pro výkonnou 357 Magnum nepoužitelné. Zatím se ale čeká na ohlas uživatelů a jejich případnou poptávku po provedení s optickým zaměřovačem..


Tabulka technických údajů

Model Ráže Délka hlavně Délka zbraně Hmotnost Kapacita Hledí Úprava
ALFA Hunter 6mm ME Flob. short 406mm 808mm 1755g 9 ran stavitelné černění
ALFA Hunter 22 Long Rifle 508mm 935mm 2020g 9 ran stavitelné černění
ALFA Carbine 357Mag/38Special 306mm 734mm 2290g 6 ran stavitelné černění

Praktický střelecký test

Zkušební střelbě byly ve spolupráci s výrobcem podrobeny karabiny ráže 22 LR a 357 Magnum. V každé zbrani bylo testováno pět různých typů nábojů příslušné ráže. Nejprve byly změřeny rychlosti střel testovaných typů nábojů ve vzdálenosti 2,5m a následně ve vzdálenosti 50m od ústí hlavně. Teplota vzduchu při měření činila 20°C a počasí bylo středně slunečné. Dále byl proveden test přesnosti střelby s měřením velikosti rozptylového obrazce jednotlivých typů nábojů, ve vzdálenostech 25 a 50m. S karabinou r. 22 LR bylo stříleno přes optický zaměřovač Norconia 4x32 a karabina r. 357 Magnum byla testována přes otevřená mechanická mířidla. Výsledky měření rychlostí, rozptylu a vypočtené dopadové energie jsou shrnuty v tabulkách. Údaj o rychlosti střely a z něho vypočtená energie je průměr měření z počtu výstřelů, dle plné kapacity nábojového válce testované zbraně. Tak stejně je posuzován i rozptyl - průměr kružnice do které byla umístěna plná kapacita válce, to znamená ALFA Carbine r. 357 Magnum vždy z šesti výstřelů a ALFA Hunter r. 22 LR z devíti výstřelů. Střílelo se v sedě s oporou z dvounožky Harris LM, jejíž upínací šroub lze na přání do předpažbí snadno aplikovat. Tento test byl zaměřen na sportovní, ale zejména lovecké využití testovaných karabin, proto byly použity i výkonné lovecké laborace nábojů, které jsou nyní dostupné na našem trhu.


Popis použitých typů nábojů


357 Magnum

Sellier a Bellot FMJ 158grs, celoplášť 10,25g - asi nejpoužívanější střelivo 357 Magnum u nás.

Sellier a Bellot SP 158grs, poloplášť 10,25g - nekrytá přední část střely, částečně řízená deformace.

Remington 165Grs CORE-LOKT JHP - lovecká expanzivní plášťová střela se řízenou deformací o hmotnosti 10,7g. Určením lovecká laborace do pistolí a revolverů.

HORNADY FP/XTP 158grs - lovecká expanzivní plášťová střela se řízenou deformací o hmotnosti 10,25g v řadě Custom. Výrobce udává rychlost ve vzdálenosti 100yds(91,5m) 327m.s. z hlavně o délce 8“(203mm), tomu odpovídá dopadová energie 548 J. Lovecká laborace.


22 LR

Sellier a Bellot Club 2,56g - jedna z nejznámějších sportovních laborací našeho výrobce.

CCI Stinger 32grs(2,0g) HP - lehká expanzivní střela, obranná a lovecká vysokorychlostní laborace. Jeden z nejpopulárnějších obranných nábojů r.22 LR v USA.

CCI Blazer 40grs(2,6g) - populární U.S. „plinkingová“ a sportovní laborace, velmi rozšířená.

ELEY TARGET RIFLE (2,6g) – terčová laborace pro pušky od elitního výrobce.

Remington High Velocity 36grs(2,3g) – rychlá expanzivní pomosazená střela. Lovecká a obranná laborace.


Tabulky výsledků praktického střeleckého testu


ALFA Carbine r. 357 Magnum

Výrobce a typ střeliva Rychlost ve vzdál. 2,5m – ústí hl. Energie ve vzdál. 2,5m – ústí hl. Rozptyl ve vzdál. 25m Rychlost ve vzdál. 50m Energie ve vzdál. 50m Rozptyl ve vzdál. 50m
SaB FMJ 10,25g 364 m.s 679 J 29 mm 337 m.s 582 J 65 mm
SaB SP 10,25g 410 m.s 861 J 22 mm 373 m.s 713 J 41 mm
Rem.JHP 10,7g 426 m.s 970 J 31 mm 395 m.s 834 J 66 mm
Hor.XTP 10,25g 417 m.s 891 J 45 mm 368 m.s 694 J 96 mm
PMC JHP 9,7g 370 m.s 664 J 43 mm 335 m.s 544 J 126 mm

ALFA HUNTER r. 22 LR
SaB2,56g CLUB 305 m.s 119 J 19 mm 277 m.s 98 J 43 mm
CCI 2,0g Stinger 406 m.s 165 J 29 mm 330 m.s 109 J 59 mm
CCI 2,6g Blazer 339 m.s 149 J 22 mm 305 m.s 121 J 48 mm
Eley 2,6g Target R. 297 m.s 114 J 14 mm 273 m.s 97 J 35 mm
Rem.2,3g HV-HP 351 m.s 142 J 24 mm 295 m.s 100 J 43 mm

Během testu se nevyskytla žádná závada na zbrani ani na střelivu, kromě uvolněného předbažbí karabiny r. 357 Magnum, u něhož se střelbou povolil jeho šroub a bylo nutné jej dotáhnout. Nabíjení nábojů a vytahování nábojnic bylo snadné a bezproblémové u obou karabin a u všech typů střeliva. Zpětný ráz a zdvih při výstřelu karabiny v ráži 357 Magnum byl velmi mírný a u ráže 22 LR téměř nulový. Při střelbě je opravdu nutné používat ochranné brýle, vzhledem k přiblížení odfuku ze spáry mezi válcem a hlavní, k obličeji střelce. Lze konstatovat vysokou přesnost karabiny ráže 22 LR, která je plně srovnatelná s loveckou malorážkou s válcovým otočně odsuvným závěrem. Například rozptyl střeliva ELEY Target Rifle byl na 50m z devíti výstřelů pouhých 35mm! Byla zde totiž obava, jak se projeví revolverový systém zhlediska přesnosti na větší vzdálenost a při použití optického zaměřovače kdy se opravdu ukáže, jak si zbraň stojí. U revolverového systému je totiž podstatně složitější zabezpečit požadovanou přesnost střelby. Opakovací malorážka nebo kulovnice s válcovým závěrem je vždy ve výhodě, protože má nábojovou komoru jako pevnou součást hlavně. Revolverový systém v ráži 22 LR, je tedy alespoň pro lovecké účely, plně konkurence schopný. Karabina ráže 357 Magnum také vykázala vysokou přesnost střelby – je potřeba vzít v úvahu, že u ní nebyl použit optický zaměřovač a že délka záměrné (351 mm), je vůči délce záměrné běžných kulovnic podstatně nižší. Přesnost karabiny r. 357 Magnum na vzdálenost 50m, je s typy střeliva které karabině vyloženě vyhovovaly, plně srovnatelná např.s civilními verzemi samopalu vz.58, ze kterých během testu náhodou na střelnici trénovali zkušení střelci a také bez optického zaměřovače. Pokud by bylo možné použít optický zaměřovač, je tu zkušenostní předpoklad dosažení podobných rozptylových obrazců, i na vzdálenost 100m a ten se potvrdil, např. u zmíněného samopalu vz.58. Rychlosti a energie vykazují u revolverových karabin asi o 10% nižší hodnoty oproti katalogovým údajům výrobců střeliva, což lze vysvětlit nejen určitou tolerancí při měření, ale také rozdíly délek hlavní a únikem tlaku spárou mezi válcem a hlavní. A využití těchto karabin ? Kromě nádherného sportovního vyžití na střelnici a také pro radost vyznavačů westernových revolverových pušek, je tu lovecké použití. K lovu lze karabiny plně doporučit s tím, že revolverová karabina poskytuje lovci vyšší rychlost střelby, vyšší pohotovost zbraně k výstřelu a přesto vyšší pádovou bezpečnost oproti běžné opakovačce.Ta totiž pokud má být připravena k výstřelu, má většinou s nábojem v komoře plně napnutý bicí mechanizmus a nemá pádovou pojistku. Také výrazně nižší hmotnost revolverových karabin je pro lovce výhodou. Karabina r. 22 LR by tedy byla zajímavou volbou k odstřelu drobné škodné a karabina r. 357 Magnum je využitelnou zbraní k lovu např. srnčí zvěře. Bohužel, ale i ke stále velmi vysokým dopadovým energiím testovaných loveckých laborací, nesplňuje požadavky na energii ve 100m pro lov srnčího, podle současného platného zákona o myslivosti.Vše je tedy opět na uživateli, jak se zbraní naloží. Jak je vidět, historie se opakuje a proto přejeme všem novodobým uživatelům revolverových karabin mnoho zážitků a střeleckých úspěchů.

 

Vypracoval: Jaroslav PEKAŘÍK
Zpět na seznam všech referencí
Akce
17.05.2023 prodejna uzavřena

Z technických důvodů zavřeno

více 16.-17.03.2023 prodejna uzavřena

Máme volno!

více PF 2023

Veselé Vánoce a vše dobré do nového roku 2023!

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více