Nákupní košík

Napsali o nás

Střelecká revue 4/2004 - REVOLVERY ALFA STEEL

Proč tedy revolver? Revolver jako v principu opakovací krátká ruční palná zbraň, je nezávislejší ve spolehlivé funkci na rozdílech rychlostí střel a tlaků použitých nábojů. Nabíjení nábojů a extrakce nábojnice probíhá pod kontrolou střelce – manuálně, takto se eliminuje jedna z choulostivostí samonabíjecích pistolí, tj. navádění náboje a vyhazování nábojnice. Nebo: při selhání zápalky stačí prostě znovu zmáčknout a můžeme se znovu pokusit o výstřel. Bezpečnost a pohotovost – revolveráři oceňují nepřítomnost manuální pojistky a přesto vysokou pádovou jistotu moderního revolveru. Také milovníci výkonných a účinných nábojů se často zařazují mezi majitele revolverů. Revolver totiž díky svému principu může být v super-výkonné ráži a jeho ovladatelnost hmotnost i cena jsou přívětivější, než u obdobné samonabíjecí pistole. Celkově jednoduchá kontrola stavu zbraně, nabíjení a vybíjení. Dále: funkce v extrémních mrazech, těžiště, možnost S.A. spouště s velmi malým odporem, dokonce i odpadající sbírání nábojnic po zemi – to vše a jistě ještě mnoho jiných důvodů zachovává velmi silnou skupinu uživatelů, pro které je revolver to pravé a posvátné. V dnešní přemíře samonabíjecích pistolí, proto kult revolveru žije dál.


Právě pro vyznavače kultu revolveru, připravila brněnská firma ALFA-PROJ spol. s r.o., svou novou řadu revolverů ALFA-STEEL. Revolvery řady STEEL jak název napovídá, mají přísně celoocelovou konstrukci. Jako materiál je použita vysokojakostní uhlíkatá ocel s pozdějším
pečlivým tepelným zpracováním, zaručujícím vysokou životnost nejkritičtějších částí revolveru. Primární ráže je totiž 357 Magnum, která je díky vysokým tlakům známá velkým namáháním svého “okolního železa“. Mnoho střelců ví o ALFA-STEELech již delší dobu a první kusy se objevily již v r.2001, ale pak fa. ALFA-PROJ získala větší zakázku na své populární “zinkové“ modely, jejichž výroba plně vytížila výrobu i vývojové oddělení. První STEELy se proto z opravdu sériové produkce objevily až koncem roku 2003. Firma ALFA-PROJ se tímto svým příznivcům omlouvá a jako odměnu za čekání nabízí rozšířenou řadu modelů, spolu s vylepšenou konstrukcí.


KONSTRUKCE

Revolvery ALFA-STEEL mají ve všech rážích totožnou konstrukci mechanizmu a liší se pouze rozměry, které odpovídají jiné ráži. Jedná se o moderní S.A.+ D.A. revolver s uzavřeným rámem a výklopným válcem. Válec se otáčí z pohledu střelce proti směru hodinových ručiček. Rám vychází z konstrukce rámu Smith a Wesson. Mechanizmus je pod bočnicí z pravé strany a k odemčení válce se posouvá odemykací tlačítko směrem vpřed, na levé straně rámu. Hlaveň je zašroubována do rámu a hlavňovým klíčem utažena k plášti hlavně. Tím je umožněna jednoduchá regulace velikosti spáry mezi válcem a hlavní. Konstruktérům fy.ALFA-PROJ však bylo jasné, že jejich výrobek musí přijít na trh s něčím novým a originálním. Předpokladem obchodního úspěchu na přesyceném trhu totiž je: být v něčem lepší a tím na sebe upozornit.

Například uložení a uzamčení nábojového válce. Válec je uzamčen vpředu i vzadu. Vzadu konvenčně osovým čepem, vpředu však kuželovou plochou vytvořenou přímo na obvodu tyčky vyhazovače. Tyčka touto plochou po uzavření válce zapadne do svého vybrání v rámu (foto). Toto uzamčení je provedeno v místě, kde dochází k největšímu vychýlení konzoly válce při nárazu střely na přechodový kužel, tj. co nejblíže přechodovému kuželu – těsně pod hlaveň do přední vertikální úpony rámu. Výhoda oproti uzamčení SaW, které je až vpředu na konci tyčky vyhazovače, je v menším přenosu sil na uložení konzoly a na vzadu uložený osový čep válce. Tímto řešením se zabezpečuje dlouhodobější uchování min. vůlí konzoly a válce vůči rámu. Uzamčení do tohoto prostoru používá např. fa.RUGER a byly k němu nuceny přistoupit firmy TAURUS i Smith aWesson, kvůli vzniku svých super-výkonných revolverů. Řešení ALFA je však jednodušší než RUGER a rychlejší na ovládání než TAURUS řady raging. Také přenos rázů z válce do rámu ve směru osy hlavně je originálně vyřešen. Válec totiž při výstřelu udeří směrem vpřed, protože je uložen na své konzole, úder přenáší do rámu přední plocha konzoly. Ta je u revolverů ALFA nezvykle rozměrná a úder se tedy neprojevuje zatloukáním konzoly do rámu. Toto řešení je převzato z původních “zinkových“ modelů. Pokud by totiž v případě Zn slitiny konzola tuto plochu neměla, zatloukala by se do měkšího slitinového rámu. Důsledkem sednutí konzoly dopředu, dochází k brzdění válce o hlaveň a k poruchám rotace při znečištění spáry mezi válcem a hlavní. Tato necnost se nejvíce projevila u revolverů Smith a Wesson při vzniku verzí s duralovým rámem. Tzv. rázová plocha konzoly byla ponechána velmi malá, která sice nevadila při použití ocelového rámu, ale u duralu dochází k zatloukání konzoly do rámu a tím k přibližování válce k hlavni. Řešení pádové pojistky u rev. ALFA STEEL je konvenční a je provedeno tzv. přenosovou pákou, zavěšenou na spoušti. Tato páka zabezpečuje přenos úderu z kohoutu na úderník pouze při zmáčknuté spoušti. Původ tohoto řešení lze vysledovat už u revolverů Iver Johnson a bylo dovedeno k dokonalosti a rozšířeno firmou RUGER. Zajímavě je řešena rohatka otáčení válce na vyhazovači, která není frézovaná, ale je tvořena kolíky o které zabírá posunovač válce (foto). Konzola válce je uložena na svém šroubu. K jejímu vyjmutí stačí tento šroub povolit a vyšroubovat, po zaaretování jeho matice tenkým kaleným drátkem přes otvor z levé strany rámu (foto). Všechny použité pružiny jsou vinuté nebo zkrutné z drátu kruhového průřezu, mechanizmus neobsahuje žádnou listovou pružinu (foto). Řešení ostatních konstrukčních uzlů již nijak nevybočuje ze známých a zavedených moderních konstrukcí. Díly jako např. západka válce, napínací klapka kohoutu, kohout, opěrka bicí pružiny, posunovač válce, najdeme na obvyklých místech a ve známé podobě.


MODELY A PROVEDENÍ

Revolvery ALFA STEEL jsou v současné době na trhu zejména v ráži 357 Magnum, 38 Special, 32SW, 22WMR a 22LR. Katalogové, běžné délky hlavní jsou 2,3,4 a 6 palců. Dvoupalcová verze se vyrábí pouze s pevným hledím – zářezem v rámu, ostatní verze si můžete vybrat se stavitelným hledím. Pro vyznavače obranných speciálů se vyrábí také třípalec a čtyřpalec s pevným hledím (uvidíme kdo jako první z českých střelců odladí ALFA STEEL na bojový “Fitz speciál“). Varianta povrchové úpravy je lesklé černění nebo lesklý tvrdochrom. Za tvrdochrom výrobce ručí a provádějí ho jedni z nejlepších odborníků na povrchy u nás. Střenky rukojeti k výběru zahrnuje osm ořechových typů, od nejmenší kopírující pouze rám rukojeti, přes tzv. papouška, až po větší typy s různým ukončením tvaru jak spodní, tak i horní části. Větší typy mají vybrání pro prsty střelcovy ruky. Několik verzí lze považovat i za vhodné pro leváka. Devátým typem ořechové rukojeti je ortopedická terčová verze s nastavitelnou spodní částí. Dále si můžete vybrat dva druhy polymerových rukojetí – papoušek a combat, ty stejné i z příjemné pryže a chystá se verze podobná na Hogue combat, s povrchem “rejnočí kůže“ určená pro výkonné ráže(foto). Tento typ rukojeti bude představen na výstavě IWA 2004. Muška je u všech typů vyměnitelná a může být také s vložkou z barevného plastu. Specialitou je model ALFA STEEL SPORT, který je již od výrobce naladěn na přesnou terčovou střelbu. Výběrová hlaveň je zasazena ve speciálním plášti hlavně, který nese mikrometrické hledí LPA TRT a terčovou mušku. Na horní ploše pláště je drážka na montáž zaměřovače a na spodní části je drážka pro tři druhy posuvných závaží. Spodní drážka je však využitelná také pro svítilnu, nebo “jiný“ zaměřovač. Ve standartu je SPORT vybaven ortopedickou terčovou rukojetí KLINSKÝ a speciální botkou na spoušti. Chody spouště jsou upravené pro terčové poslání revolveru.


PRAKTICKÝ STŘELECKÝ TEST

Test byl proveden v souladu se současnou legislativou, přímo u výrobce. Střílelo se na tunelové střelnici s max. vzdáleností střelby 25m a za umělého osvětlení. Pro test byly zvoleny čtyři modely revolverů ALFA STEEL. Kusy byly náhodně vybrány. Jednalo se o model 3841,3530,3541 a 3561 (foto). První dvoučíslí odhaluje ráži, třetí číslo délku hlavně v palcích a poslední číslo je kódem. Číslo “1“znamená stavitelné hledí a “0“ pevné hledí. Tím je zřejmé, že byl vybrán zajímavý průřez mezi všemi modely, který by měl informovat různě zaměřené střelce. Střílelo se náboji Sellier a Bellot. V ráži 38 Special to byly celopláště (FMJ 158grs) o hmotnosti 10,25g a v ráži 357 Magnum opět celopláště, také o hmotnosti 10,25g . Podle katalogových údajů výrobce střeliva, má výše uvedená střela v r. 38 Special rychlost Vo-271 m.s. a Eo-376 J. Stejná střela v r. 357 Magnum má Vo-425 m.s. a Eo-926 J. Údaje v r. 38 Special se vztahují k délce hlavně 190mm (7,5“) a u 357 Magnum délce hlavně 150mm (5,9“) . Nejdříve bylo z každého revolveru vystřeleno na seznámení v S.A. i D.A. funkci.

Následně byl každý revolver podroben testu přesnosti střelby – šest pomalých mířených výstřelů ve stoje bez opory v S.A. funkci na vzdál. 25m. Posléze rychlopalba – šest výstřelů v D.A. na vzdál. 15m. Limit na šest výstřelů v rychlopalbě byl zvolen 4,0 sec. Začínalo se ve střeleckém postoji s připravenou zbraní. Střelec který test prováděl se netají, že má s revolvery jistou zkušenost a proto byl vybrán. Po testu byly změřeny reálné rychlosti střel z jednotlivých ALFA STEELů, ve vzdál. 2m od ústí hlavně. Průměr deseti měření rychlostí, spolu s vypočtenou energií je uveden v tabulce spolu s výsledky přesnosti a rychlopalby. Během střelby se nevyskytla žádná závada na zbrani nebo střelivu.


  prům. rozptylového prům. rozptylového čas( sec.) rychlost energie
TYP RÁŽE obrazce, S.A. 25m(mm) obrazce, D.A. 15m(mm) rychlopalby V 2 (m.s.) E 2 (J)
3841 38Spl. 61 81 2:50 245 307
3530 357M. 83 86 3:56 370 702
3541 357M. 78 79 3:47 392 787
3561 357M. 46 76 3:39 396 804

SHRNUTÍ DOJMŮ

Prohlídka vzhledu a provedení odhalila několik málo ostrých hran, které by zasloužily více péče, zejména na spoušti. Jediné výraznější stopy po obrábění jsou vidět ve vnitřním prostoru rámu, pro někoho však sotva znatelné. Ostatní povrch revolverů je dokončen jemným broušením a nakonec leštěním. Kvalitní hluboké černění vytváří na větších plochách ladné, ničím nerušené zrcadlové efekty. Také tvrdochrom – zejména jeho pevnost v místech rázů dělá dobrý dojem. Lícování hlavních dílů zasluhuje pochvalu a spolu s kvalitním časováním aretace válce dělá výrobci čest. Vrcholové odpory spouště byly změřeny siloměrem Lyman a jejich hodnoty byly u všech modelů velmi podobné: S.A. – 1,5 kg a D.A. - 4,9 kg. Jednočinné S.A. spuštění má delší chod než jsme zvyklí např. z revolverů SaW nebo Colt a umožňuje namáčknutí. Dvoučinné D.A. spuštění vykazuje rychlý nárust odporu, se znatelným propadem spouště po odpálení a jistě vyžaduje cvik.


Chování při střelbě

Revolvery v r. 357 Magnum vykazují ve své plnovýkonnové laboraci znatelný zpětný ráz a zdvih ústí hlavně nad záměrnou. Výsledky časů rychlopalby v tabulce ukazují, že s revolvery této ráže střelec ztrácel hodně času při vracení zbraně na terč. U modelu 3530 např. splnil časový limit s velmi malou rezervou. Markantní je rozdíl času s modelem 3841, který se ústím téměř nezvedal. Po ukončení testů a měření si zastříleli dva specialisté na samonabíjecí pistole a také i střelci začátečníci. Výsledky byly sice horší než u testovacího střelce, ale jejich pocity jsou také důležité – zbraně si přece nekupují jen zkušení střelci, nýbrž většinou majitelé ZP pro radost a potěšení ze střelby. Shodně byly při rychlopalbě z revolverů v r.357 Magnum posuzovány střenky rukojeti č.9a, které jsou patrně konstruované pro pomalou střelbu. Pokud totiž nedojde k opravě úchopu, nebo není-li držení opravdu velmi pevné, revolver zajíždí do dlaně. Dalším výstřelem pak dojde ke kontaktu horních ostřejších výstupků rukojeti s prostorem mezi palcem a ukazováčkem střílející ruky. Energie zpětného rázu zejména u modelu 3530, se staly pro začátečníky adrenalinovým zážitkem. Revolver model 3841 byl vybaven střenkami č.2a, které mají zaoblenější horní hranu a proto byly zkušebně přemontované na model 3530 a problém rychlopalby byl vyřešen. Začínajícím střelcům a střelkyni se nejvíce líbil model 3841(38Spl) svým příjemným chováním při střelbě a přesností. Při rychlopalbě nevadily ani střenky s ostřejšími hranami v horní části. Několik střelců vyzkoušelo výstřel z rychlého tasení. Oceňovali pohotové nacílení a dobře čitelnou mušku s červenou plastovou vložkou. Stěžovali si však na horní hranu spouště, kterou je ukončen její hmatník. Tato hrana se občas dostala nedbalejším rychlým hmatem po spoušti, do kontaktu s bříškem ukazováčku. Jiným se zase hmatník líbil. Co střelec to názor, to poznatek. Je jasné, že výsledky jak na přesnost i rychlopalbu jsou dány vždy konkrétním střelcem a použitým střelivem, ale hodnoty v tabulce ukazují výborné střelecké vlastnosti testovaných revolverů. Zejména přesnost střelby s běžným střelivem je u modelu 3561 na terčové úrovni (foto). Pokud by se měly shrnout pocity účastníků a výsledky testu, lze reprodukovat: „Přesný revolver a poctivě udělaný, radost z něho střílet“, nebo: „Já jsem se tolikrát tak trefila?“, „Proč to nemají naši policajti?“. Co dodat? Brněnská tradiční zbrojní výroba se má zase čím novým pochlubit, proto zkuste se zamyslet i vy – nepřidáte se ke kultu revolveru?


TECHNICKÉ ÚDAJE TESTOVANÝCH MODELŮ

model ráže hlaveň celková dél. výška záměrná hmotnost
3841 38Special 4“ (102mm) 243mm 148mm 147mm 1000g
3530 357Magnum 3“ (76mm) 217mm 143mm 123mm 890g
3541 357Magnum 4“ (102mm) 243mm 148mm 147mm 1000g
3561 357Magnum 6“ (152mm) 293mm 148mm 196mm 1150g

Adresa výrobce: ALFA-PROJ spol. s r.o., Zábrdovická 11, Brno www.alfa-proj.cz

Vypracoval: Jaroslav PEKAŘÍKZpět na seznam všech referencí
Akce
17.05.2023 prodejna uzavřena

Z technických důvodů zavřeno

více 16.-17.03.2023 prodejna uzavřena

Máme volno!

více PF 2023

Veselé Vánoce a vše dobré do nového roku 2023!

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více