Nákupní košík

Napsali o nás

ZBRANĚ & NÁBOJE 9/2008 - ALFA Steel 3561 aneb KAM AŽ DOSÁHNE „ŠESTIPALEC“

Současná situace na trhu krátkých palných zbraní, určených pro policii nebo armádu a ke skrytému nošení na sebeobranu, jasně ukazuje nezvratný konec revolverů tzv. služebního typu. Prakticky každá armáda nebo policejní sbor dnes zavádí do výzbroje pouze moderní samonabíjecí pistole a také běžný občan si na nošení pořídí „čtyřpalcový“ revolver, už jen vyjímečně. Pokud se tedy nejedná vyloženě o sportovní střelbu, zájem o revolvery se přesunul tam, kde je soudobé služební pistole nemohou nebo nemusejí zcela nahradit. Mluvíme o revolverech s velmi krátkou hlavní, o jejichž výhodách na sebeobranu jsme již mnohokrát informovali a na druhé straně jsou tu revolvery s hlavněmi delšími než čtyři palce, jejichž možné výhody si ukážeme nyní.

 

Co se týká revolverů s velmi krátkou hlavní v účinnějších obranných rážích, tak tam jsou výhody oproti srovnatelné kapesní pistoli jasně zřetelné. Např. takový ultra lehký pětiranný revolver ráže 38 Special s dvoupalcovou hlavní, má vůči pistoli podobné hmotnosti větší energetický výkon střely, zpravidla má i větší ráži, dovoluje lepší úchop a díky principu otáčivého válce umožňuje spolehlivou střelbu přímo z kapsy. Naprostou bezpečnost a přitom pohotovost spoušťového ústrojí revolverů, tolik důležitou právě u obranných kapesních zbraní, snad ani nemusíme připomínat. V případě revolverů s hlavní delší než čtyři palce, nejčastěji s hlavní šestipalcovou (152 mm), se setkáváme s největším využitím samozřejmě ke sportovní střelbě, ale možnost jejich praktického využití při nošení do „terénu“, může být pro mnoho zájemců nezodpovězenou otázkou (v rámci těchto úvah pomineme notnou dávku „kovbojství“ a jiné „citové“ důvody pro nošení šestipalcového revolveru). K čemu tedy může posloužit „šestipalec“ stále přítomný na opasku a jakou logiku má nošení takové zbraně, jsme se rozhodli vyzkoušet v rámci střeleckého testu revolveru ALFA Steel. Vzhledem k předpokládanému použití k účinné sebeobraně, byl jako nejvhodnější zvolen náboj 357 Magnum a tím pádem revolver ALFA Steel model 3561.


BRNĚNSKÉ OCELOVÉ REVOLVERY

Revolver ALFA Steel ráže 357 Magnum s šestipalcovou hlavní, doposud v našem magazínu testován nebyl a proto se ukázalo jako velmi zajímavý nápad, představit tuto zbraň ve spojení s rozšířenou střeleckou zkouškou „šestipalců“. Revolvery ALFA Steel vyrábí brněnská firma ALFA – PROJ. Tato naše druhá největší zbrojovka vyrábějící ruční palné zbraně, byla založena v roce 1993 a sídlí nedaleko areálu bývalé brněnské Zbrojovky. Za poměrně krátkou dobu existence se jí podařilo vyvinout a sériově vyrábět slušný sortiment revolverů a v roce 2003 přibyly i samonabíjecí pistole. Nejdříve začala s výrobou méně náročných zbraní – plynových a později flobertkových revolverů s rámem z lehké zinkové slitiny. Po získání určitých zkušeností přibyly „ostré“ revolvery řady Holek opět s rámem z lehké slitiny a konečně v roce 2001 se objevily první kusy celoocelových revolverů řady ALFA Steel. Revolvery ALFA Steel svou konstrukcí dávají předpoklad výrazně delší životnosti vůči zinkové slitině a vyrábějí se v rážích 22 LR, 22 WMR, 32 S&W, 38 Special a 357 Magnum. Nabízené délky hlavní jsou od 2 do 12 palců (jmenovitě 2, 3, 4, 6 a 12), mířidla mohou být pevná nebo se stavitelným hledím a povrchovou úpravu tvoří hluboké alkalické černění nebo tvrdé chromování. Samozřejmostí je pestrá nabídka střenek a rukojetí.


ALFA STEEL 3561

Dvojčinný spoušťový a bicí mechanizmus je uložen pod bočnicí z pravé strany rámu a pracuje výhradně s vinutými pružinami. Šestikomorový nábojový válec umístěný na výklopné konzole se do rámu uzamyká vzadu i vpředu. Vzadu zapadnutím odpružené osy válce do otvoru uprostřed opěrné desky nábojů a vpředu speciální kuželovou plochou, vytvořenou přímo na obvodu tyčky vyhazovače, zapadající do vybrání v rámu hned pod hlavní. K odemčení válce slouží odemykací tlačítko umístěné na levé straně rámu hned za válcem. Tlačítko je svým šroubem připevněno k vnitřnímu odemykacímu táhlu a posuvem tlačítka směrem vpřed, táhlo vytlačí osu válce a tyčku vyhazovače z jejich uzamčených poloh v rámu. Po vyklopení válce se ukáže odpružený centrální vyhazovač nábojnic, s originální kolíkovou rohatkou a osou válce uprostřed. Rohatka se skládá ze šesti kolíků zalisovaných do růžice vyhazovače a přes tyto kolíky otáčí válcem posunovač zavěšený na spoušti, vyčnívající z rámu napravo vedle otvoru pro osu válce. Válec má na vnějším obvodu podélné odlehčovací žlábky a za nimi polohovací výřezy pro aretační páčku válce. Odpružená aretační páčka vystupuje ze spodní přepážky rámu, po provedení rotace zapadne do polohovacího výřezu válce a tím konkrétní nábojovou komoru zajistí přesně proti hlavni. Automatické pádové jištění funguje na osvědčeném principu s tzv. přenosovou pákou (dlouhá planžeta zavěšená na spoušti). Nad bicí plochou kohoutu je vytvarován bezpečnostní výstupek, delší než zadní část úderníku vyčnívající z rámu a přenos úderu kohoutu je tak možný pouze při zmáčknuté spoušti, kdy se mezi bicí plochu a úderník vsune přenosová páka. Hlaveň se šestidrážkovým vývrtem je zašroubovaná do rámu a vpředu dosedá na plášť hlavně, čímž jsou obě tyto součásti zafixovány vůči rámu. Plášť hlavně nese vyměnitelnou mušku a stavitelné hledí se nachází v podélné drážce rámu.


TESTOVÁNÍ „ŠESTIPALCE“

Od delší hlavně bychom měli očekávat vyšší přesnost na dálku a samozřejmě vyšší energetický potenciál střely, vlivem lepšího využití hořící prachové náplně. Náš test se proto zaměřil na zjištění energie střely a rozptylu ve vzdálenostech, které nejsou pro krátkou palnou zbraň zcela běžné. Jaký jiný smysl v praxi by totiž měl revolver s šestipalcovou hlavní, pokud bychom nemohli předpokládat vyšší teoretickou účinnost střely a vyšší pravděpodobnost zásahu? Délka hlavně pro výkon a délka záměrné pro přesnost, by prostě měly „udělat“ své a přitom „šestipalcový“ revolver je svými rozměry stále ještě „nositelná“ zbraň. Metodika pokusů byla následující – nejdříve jsme vybrali tři na našem trhu nejběžnější typy továrních nábojů 357 Magnum, všechny osazené střelami se schopností deformace. Jako čtvrtý vzorek, byla vyrobena série přebíjených nábojů 357 Magnum dle maxima tabulkového výkonu. K testovací střelbě jsme tedy použili tyto náboje ráže 357 Magnum: Sellier & Bellot SP 10,25 g (poloplášťová střela tvaru komolého kužele), Magtech SJSP 10,25 g (poloplášťová ogivální střela s plochý hrotem), Speer GDHP 10,25 g (Gold Dot Hollow Point – plášťovaná střela s expanzivní dutinou) a nakonec domácí laborace se střelou Sellier & Bellot SP 10,25 g a prachem Vectan SP3, s maximální povolenou navážkou 16,2 grs. Nejdříve byla změřena rychlost střely každého náboje ve vzdálenosti 3 m od ústí hlavně a pak postupně ve vzdálenosti 50 a 100 m. Ve vzdálenosti 50 a zvláště 100 m již není vůbec jednoduché „trefit“ se do rozsahu čidel měřícího přístroje a přitom nezasáhnout přístroj. Hradla na měření rychlostí střel jsme proto umístili za neprostřelitelnou překážku z ocelového plátu a na vzdálenost 100 m byly pokusy opakovány, dokud se nepodařilo rychlosti objektivně změřit. Rychlost střely a z ní vypočtená energie je vždy průměrem ze šesti výstřelů. Také rozptyl zásahů byl vyhodnocován vždy ze šesti výstřelů, opět ve vzdálenostech 50 a 100 m. Nejdříve jsme revolver nastřelili na 50 m a na tuto vzdálenost se střílelo na nastřelovací terč. Ve vzdálenosti 100 m se střílelo na terč nekrytě ležící figura s kruhy a jako záměrný bod byl zvolen horní okraj „hlavy“ figury. Test probíhal za podmínek naprosto ideálních pro přesnou střelbu, tzn. při dokonalém osvětlení záměrného bodu, v sedě s pohodlně opřenou zbraní o hlaveň i rukojeť a samozřejmě v jednočinném režimu (s předchozím natažením kohoutu). Výsledky našich pokusů (realizovaných díky spolupráci s firmou ALFA – PROJ) jsou shrnuty v tabulce.
Výrobce a typ náboje 357 Magnum

Rychlost

střely ve vzdál.

3 m

Energie

střely ve vzdál.

3 m

Rychlost a energie ve vzdál.

50 m

Rozptyl

ve vzdál.

50 m

Rychlost a energie

ve vzdál.

100 m

Rozptyl

ve vzdál.

100 m

S&B SP 10,25 g 382 m.s. 747 J 338 m.s.

585 J

104 mm

(72 mm)*

287 m.s

422 J

128 mm

(154 mm)*

Magtech SJSP 10,25 g 391 m.s. 783 J 345 m.s.

610 J

79 mm 290 m.s.

431 J

260 mm

(240 mm)*

Speer GDHP

10,25 g

396 m.s. 803 J 347 m.s.

617 J

85 mm 292 m.s.

436 J

127 mm
Přebíjené - střelaS&B SP 426 m.s.

930 J

378 m.s.

732 J

84 mm

317

515 J

184 mm


* Údaje v závorkách se vztahují na druhou sérii nástřelů, provedenou z důvodu jednoho „ulétnutého“ zásahu, kterého si byl střelec vědom.


Technické údaje revolveru ALFA Steel 3561


Ráže: 357 Magnum

Celková délka: 281 mm

Výška: 137 mm*

Délka hlavně: 152 mm

Délka záměrné: 195 mm

Počet drážek v hlavni: 6

Šířka – průměr válce: 37,3 mm

Počet komor ve válci: 6

Odpor spouště SA: 1,3 kg

Odpor spouště DA: 4,9 kg

Největší šířka rukojeti (model 13): 31,2 mm

Hmotnost bez nábojů: 1176 g*

Hmotnost plně nabité zbraně (náboje S&B SP): 1270 g

Orientační cena zbraně: 11.000,- Kč


* Údaje platí při osazení zbraně rukojetí model 13.


Kontakt na výrobce a prodejce: www.alfa-proj.cz prodejna@alfa-proj.cz tel.: 541 21 57 09


ALFA Steel 3561 – hodnocení zbraně

 • Celkovou úroveň zpracování lze vyhodnotit jako vysoký standard sériové výroby, s rozsáhlým využitím poctivého třískového obrábění a s velkým podílem ruční práce při sestavování všech dílů.
 • Vývrt hlavně a nábojové komory mají dokonale lesklý povrch bez jakýchkoliv nerovností nebo vrypů a ústí vývrtu je čistě a symetricky zahloubeno.
 • Opracování všech vnějších pohledových a vnitřních funkčních ploch se nedá nic vytknout a pochvalu si zaslouží kvalitně provedená povrchová úprava alkalickým černěním.
 • Pouze ve vnitřním prostoru okna rámu a na opěrné desce nábojů se nacházejí rýhy po obráběcích nástrojích a na zcela nefunkčních místech jsou dokonce nevzhledné stopy po odlévací formě.
 • Spoušť má po natažení kohoutu (SA) od počátku dráhy až do okamžiku výstřelu příjemný a pravidelný odpor o velikosti pouhých 1,3 kg. Celková délka dráhy spouště je 3 mm a propad spouště po výstřelu činí přibližně 1 mm.
 • Slabší stránkou revolveru ALFA Steel 3561 je chod spouště při spoušťovém napínání (DA), kdy se projevuje poměrně vysoký odpor s nepravidelným nárůstem a prudkým propadem po výstřelu.

Poznatky a hodnocení „šestipalce“ na základě střeleckého testu

 • „Šestipalcový“ revolver má sice nezanedbatelnou délku záměrné, ale i tak se pořád jedná o krátkou palnou zbraň a proto se při střelbě na 50 a zvláště 100 m, mnohonásobně více projevují i ty nejmenší střelecké chyby.
 • Je tedy nutné provádět naprosto dokonalou zrakovou kontrolu mířidel skutečně až do okamžiku, kdy začne působit zpětný ráz a mířidla „zmizí“ z očí v důsledku výstřelu. Na vzdálenost 100 m si již střelec musí dávat pozor kam skutečně míří, protože jak jsme zjistili, velký vliv na polohu středního bodu zásahu na 100 m, má jakákoliv změna osvětlení terče nebo mířidel. Např. nejvýkonnější přebíjené náboje střílené na konci testu (za výrazně menšího slunečního svitu) měly na vzdálenost 100 m střední bod zásahu (SBZ) dokonce níže, než náboje s nižší dopadovou rychlostí. Přitom ve vzdálenosti 50 m, na kterou se ještě střílelo za poledního intenzivního svitu slunce, byl jejich SBZ výškově na stejné úrovni jako u ostatních nábojů.
 • Kapitola sama o sobě je spouštění v souladu s výše zmíněnou zrakovou kontrolou. Osvědčilo se nám obtočit ukazováček kolem spouště, tlačit spoušť místem ohybu mezi prvním a druhým článkem prstu a opřením „obtočené“ špičky prstu si kontrolovat propad.
 • Jak je vidět na terčích, i tak se občas podařilo některý výstřel „utrhnout“ a v okamžiku kdy si toho byl střelec vědom, nástřelku jsme pro jistotu opakovali. K takové situaci došlo se střelivem Sellier & Bellot na 50 i 100 m, u něhož byla skvělá pětiranová skupina znehodnocena jedním výrazně odchýleným zásahem.
 • Další zajímavostí je, že na vzdálenost 100 m se u některých typů střeliva podařily poměrově lepší nástřelky, než jaké by se daly očekávat podle výsledků na vzdálenost 50 m. Tento jev přičítáme paradoxně lépe vnímanému záměrnému bodu ve vzdálenosti 100 m než na vzdálenost 50 m, zřejmě kvůli lepšímu „zapadnutí“ mušky do kontrastních ploch terče na „stovce“ (na čemž se shodli všichni zúčastnění). Možná se podepsala i psychika střelce, více motivovaná snahou dosáhnout co nejlepších výsledků na neobvyklou vzdálenost.
 • Rychlosti, energie a rozměry rozptylových obrazců jsou shrnuty v tabulce a více „naživo“ (včetně zajímavých změn polohy SBZ) je vše patrné přímo na fotografiích terčů. Shrneme-li výsledky testu v duchu otázky položené v úvodu „Kam až dosáhne šestipalec“, tak se dá říci, že za ideálních podmínek a se správným střelivem, může na 100 m dosáhnout stejné přesnosti, jako průměrná lovecká kulovnice přes mechanická mířidla!
 • Na základě výsledků testu přesnosti a měření rychlostí lze také zodpovědět druhou otázku položenou v úvodu: k čemu může posloužit „šestipalec“ stále přítomný na opasku a jakou logiku má nošení takové zbraně? Může posloužit v okamžiku potřeby přesného a poměrně účinného zásahu na větší vzdálenost, zrovna když není nebo nemůže být k dispozici dlouhá palná zbraň. Ve správných rukou totiž „šestipalec“ 357 Magnum dokáže i na 100 m „umístit“ takovou energii, jakou má např. střela ráže 9 mm Luger při zásahu z bezprostřední blízkosti! Využití se tedy nabízí zejména pro lovce jako záložní zbraň, nebo vůbec pro všechny dobrodruhy, pohybující se často daleko od civilizace.
 • Pozor však při výběru zbraně – ne všechny šestipalcové revolvery ani od věhlasných značek, nemusejí střílet tak dobře jako náš testovaný exemplář. V případě potřeby doporučujeme vyžádat si za poplatek nástřelku, alespoň na vzdálenost 50 m.

  ZBRANĚ & NÁBOJE 9/2008 - ALFA Steel 3561 aneb KAM AŽ DOSÁHNE „ŠESTIPALEC“ ke stažení.


Zpět na seznam všech referencí
Akce
!! 18. - 19.11.2021 prodejna uzavřena !!

Vážení zákazníci, z důvodu státního svátku bude naše podniková prodejna ve dnech 18. - 19.11.2021 uzavřena. Budeme se na Vás opět těšit od pondělí 22.11.2021.…

více DOVOLENÁ

Ve dnech 2.8. - 13.8.2021 je prodejna ALFAPROJ zavřena.

více Znovuotevření prodejny zbraní

od 10. května se vracíme k běžné otevírací době prodejny zbraní

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více