Nákupní košík

Napsali o nás

ZBRANĚ & NÁBOJE 9/2007 - ALFA STEEL 3863 SPORT – TERČOVÝ SPECIALISTA „NA DESÍTKY“

Bývalé Československo se v oblasti sportovních krátkých zbraní asi nejvíce proslavilo revolverem ZKR 551 z brněnské Zbrojovky, se kterým naši střelci dosáhli mnoha vítězství a úspěchů světového významu. V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století tak naši závodníci snad vůbec poprvé střeleckému světu ukázali, že existuje nějaké Československo a revolvery „zetkáery“ se staly legendou. V započaté tradici výroby sportovních revolverů v Brně dnes pokračuje firma ALFA – PROJ spol. s r.o. a jeden z jejích výrobků už dokonce navázal i na tradici vítězství na světových kolbištích – stal se jím ALFA Steel 3863 Sport.

 

Firma ALFA – PROJ s.r.o. byla založena v roce 1993, sídlí nedaleko areálu bývalé brněnské Zbrojovky a za poměrně krátkou dobu své existence se jí podařilo vyvinout a sériově vyrábět pestrý sortiment revolverů. Jak tomu často ve zbrojním oboru bývá, nejdříve začala s výrobou méně náročných zbraní – plynových a později flobertkových revolverů s rámem z lehké zinkové slitiny. Po získání určitých zkušeností a zdokonalením původní „plynovkové“ konstrukce, přibyly „ostré“ revolvery řady Holek opět s rámem z lehké slitiny, určené pro náboje 38 Special a 22 LR. Za prvotním růstem firmy ALFA-PROJ tedy stojí právě revolvery Holek, exportované v nezanedbatelných počtech do zahraničí a úspěšně prodávané také na civilním trhu v ČR. Nebyl by to ale pravý výrobce revolverů, pokud by neměl v nabídce revolvery ve výkonné ráži 357 Magnum a vůbec revolvery vyrobené kompletně z oceli, ať se jedná o ráži jakoukoliv. Po „zinkových“ se proto stalo prioritou zavedení ocelových modelů, v rozsahu sortimentu jako u osvědčené řady Holek a po několika letech nelehkého vývoje, se v roce 2001 objevily první kusy revolverů řady ALFA Steel. V rámci nabídky celoocelových ALFA Steelů později samozřejmě vznikly i sportovní varianty vyráběné nyní v pěti rážích a jedním z nich je model 3863. V jeho označení je prvními číslicemi zakódována ráže 38 Special, třetí číslicí délka hlavně v palcích a čtvrtá vyjadřuje sportovní určení, v rámci firemního kódu pro mikrometricky stavitelné hledí LPA TRT.


Z ULICE NA STŘELNICI

Cílem vývoje revolveru ALFA Steel 3863 pochopitelně nebylo vyvinout čistokrevný sportovní speciál, jako když vznikal zmíněný ZKR 551, ale v rámci možností co nejlépe upravit stávající, spíše „služební“ konstrukci na sportovní. Prostě přizpůsobit SA/DA revolver s výklopným válcem požadavkům sportovních střelců tak, aby s ním snadněji dosahovali požadovaných výsledků. Hlavní úpravy se dotkly mířidel, polohy těžiště a celkové hmotnosti, ergonomie rukojeti, chodů spouště a samozřejmě došlo ke zúžení výrobních tolerancí. Základ konstrukce je tedy shodný s ostatními revolvery ALFA Steel a principiálně se jedná o výrazně zjednodušený mechanizmus typu Smith & Wesson.


KONSTRUKCE

Dvojčinný spoušťový a bicí mechanizmus je uložen pod bočnicí z pravé strany rámu a je odpružen výhradně vinutými nebo zkrutnými pružinami. Šestikomorový nábojový válec umístěný na výklopné konzole se do rámu uzamyká ve dvou místech – vpředu a vzadu. Vzadu konvenčně zapadnutím odpružené osy válce do otvoru uprostřed opěrné desky nábojů, vpředu pak neobvyklou kuželovou plochou, vytvořenou přímo na obvodu tyčky vyhazovače. K odemčení válce kvůli jeho následnému vyklopení slouží odemykací tlačítko na levé straně rámu. Tlačítko je svým šroubem připevněno k vnitřnímu odemykacímu táhlu a posuvem tlačítka vpřed táhlo vytlačí osu válce z otvoru v rámu, čímž dojde k odemčení válce. Po vyklopení válce se ukáže odpružený centrální vyhazovač nábojnic, s originální kolíkovou rohatkou a osou válce uprostřed. Rohatka se skládá ze šesti kolíků zalisovaných do růžice vyhazovače a přes tyto kolíky otáčí válcem posunovač zavěšený na spoušti, vyčnívající z rámu napravo vedle otvoru pro osu válce. Válec má na vnějším obvodu podélné odlehčovací žlábky a za nimi polohovací výřezy pro aretační páčku válce. Odpružená aretační páčka vystupuje ze spodní přepážky rámu, po provedení rotace zapadne do polohovacího výřezu válce a tím konkrétní nábojovou komoru zajistí přesně proti hlavni. Tlaky výstřelu se nejvíce přenášejí do masivní vrchní přepážky rámu, na které je v rybinové drážce upevněno hledí.

 

OSVĚDČENÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Kohout samozřejmě ani v přední poloze nedoléhá na úderník v rámu, v důsledku funkce tzv. přenosové páky sloužící jako automatická pádová pojistka. Nad bicí plochou kohoutu je vytvarován bezpečnostní výstupek, delší než je zadní část úderníku vyčnívající z rámu. V klidovém stavu se kohout bezpečnostním výstupkem opírá o rám nad úderníkem a bicí plocha pod výstupkem tak nemůže dosáhnout na úderník. Na spoušti je zavěšena přenosová páka a když se spoušť zmáčkne a drží, přenosová páka se vsune před bicí plochu kohoutu, svou tloušťkou eliminuje výšku bezpečnostního výstupku a tím umožní přenos úderu z bicí plochy na úderník. Pokud by se např. při pádu kohout vysmekl ze záchytného ozubu a nebyla zmáčknutá spoušť, přenosová páka se vlivem pružiny spouště sníží i se spouští a kohout dopadne neškodně na rám, pouze svým bezpečnostním výstupkem. Dalším bezpečnostním prvkem je automatická blokace kohoutu při neuzamčeném válci. Funguje jednoduše působením odemykacího táhla, které uvolní dráhu kohoutu, až je odtlačeno zaskočením osy válce do otvoru v rámu.


SPORTOVNÍ ÚPRAVY

Hlaveň je zašroubována do rámu pomocí klíče tvaru vývrtu a svým osazením kolem ústí fixuje k rámu více funkční plášť hlavně. Ten funguje především jako integrované závaží posunující těžiště výrazně vpřed, nese mechanická mířidla a obsahuje rybinové drážky pro uchycení montáže zaměřovačů. V plášti nedaleko ústí hlavně je zapuštěna vysoká muška se širokou pohledovou plochou a ostrými kontrastními hranami. Hledí pochází od italského specialisty na výrobu mířidel – od firmy LPA a jedná se o provedení TRT (target-terčové). Umožňuje výškové a stranové nastavení ve velkém rozsahu, přitom s krátkým krokem rektifikace a jeho rozměrný plátek má zářez zvýrazněný bílým orámováním. Rybinová drážka pro hledí prochází vrchní přepážkou rámu a současně pláštěm hlavně protaženým dozadu, čímž je hledí velmi stabilně upevněno vůči rámu i plášti hlavně s muškou. Pravostranná bočnice rámu má za lučíkem spouště otvor pro šroubovák, kterým lze regulovat předpětí a tím odpor pružiny spouště. ALFA Steel 3863 Sport je standardně dodáván s „ortopedickou“ ořechovou rukojetí model 14, vybavenou stavitelnou spodní dlaňovou opěrkou. Na přání se dodává také s kompaktnější ořechovou rukojetí model 19 bez dlaňové opěrky, s níž pak revolver svými celkovými rozměry vyhovuje disciplínám sportovní střelby dle ISSF. Obě uvedené rukojeti svou vzhledem k povaze disciplín ISSF určeny pro střelbu úchopem jednou rukou. Na ocelový skelet rukojeti je ale možné nasadit většinu rukojetí z nabídky ALFA – PROJ a z hlediska ovladatelnosti pro střelbu obouruč bývá nejvíce preferována pryžová rukojeť model 13.


ÚDRŽBA

Vnitřní mechanizmus ukrytý pod bočnicí je sice jednoduchý, ale bez určitých znalostí se rozhodně nedoporučuje rozebírat, protože nesprávným postupem může dojít např. ke ztrátě opěrky pružiny posunovače nebo pružiny aretační páčky. Pokud tedy do mechanizmu nevnikly nečistoty narušující funkci, není třeba do něj zasahovat a základní údržba se provádí vyčistěním hlavně a nábojových komor. Jedinou doporučenou uživatelskou rozborkou je demontáž konzoly válce, za účelem vyčištění a namazání hřídele válce. Ta začíná zaaretováním matice šroubu konzoly pomocí kaleného drátu, prostrčeného otvorem v rámu vlevo nad lučíkem spouště. Následně se povolí a vyšroubuje uvedený šroub a konzola se oddělí od rámu. Zpětné utažení šroubu konzoly je nutné provádět opět s jeho zaaretovanou maticí.Technické údaje revolveru ALFA Steel 3863 Sport:

Ráže: 38 Special

Celková délka: 315 mm (283 mm*)

Výška: 175 mm (144 mm*)

Délka hlavně: 151 mm

Délka záměrné: 196 mm

Šířka – průměr válce: 37,3 mm

Počet komor ve válci: 6

Hmotnost: 1350 g

Odpor spouště SA: 1,5 kg

Odpor spouště DA: 4,8 kg


* rozměry při osazení zbraně rukojetí model 13


Kontakt na výrobce a prodejce: www.alfa-proj.cz,  email: prodejna@alfa-proj.cz tel.: 541 21 57 09

 

 

Jaký je mladý český „sporťák“

 • Úroveň celkového zpracování se dá hodnotit jako vysoký standard sériové výroby, s všudypřítomným poctivým třískovým obráběním a značným podílem ruční práce při sestavování mechanizmu.
 • Povrchová úprava černěním je kvalitní a na leštěných vnějších pohledových plochách se najdou zbytky předchozího opracování jen v rozích nebo na špatně přístupných místech.
 • Vnitřní prostor skeletu rukojeti nese znaky technologie výroby odléváním a drobné škrábance po obrábění. Funkční plochy pro uložení mechanizmu jsou však zcela hladké.
 • Časování spoušťového a bicího mechanizmu (neboli včasnost zablokování válce aretační páčkou vůči dopadu kohoutu v obou spoušťových režimech a na všech komorách), jsme hodnotili s válcem za normálních podmínek bez brzdění a také s mírným přibrzděním válce, jako např. při znečištění. V normálních podmínkách má časování obvyklý správný předstih zablokování vůči dopadu kohoutu. Za mírného brzdění pak došlo pouze ke zkrácení tohoto předstihu a na všech komorách takřka stejně.
 • Šestidrážkový vývrt hlavně má dokonale lesklý povrch bez jakýchkoliv nerovností nebo vrypů a jeho ústí je čistě zahloubeno bez odchylky symetrie vůči ose vývrtu.
 • Při srovnání s revolverem ZKR 551 jsme nalezli pomyslné „minus“ zejména ve vyšší poloze osy hlavně na rukou a v delším pracovním čase bicího mechanizmu – v delším a pomalejším pohybu kohoutu. Tyto okolnosti jsou ale nutným průvodním jevem konstrukce SA/DA revolveru s výklopným válcem a odpovídají pravidlu „něco za něco“.
 • Stejně tak se musí posuzovat i chod a odpor spouště SA, který je vůči ostatní nabídce na trhu sice vynikající, ale k „bodovce“ revolveru ZKR 551 má (bez individuálního doladění) daleko. Spoušť by bylo vhodné osadit zadním dorazovým šroubkem.
 • Při spoušťovém napínání (DA) nastupuje strmě a ihned po namáčknutí odpor takřka jako v okamžiku výstřelu a po výstřelu pak dráha spouště končí prudkým propadem.
 • Vůle v uložení válce byly ve všech směrech minimálně znatelné. Spára mezi válcem a hlavní byla při odtlačení nebo přitlačení válce k hlavni konstantní, o velikosti pouhých 0,15 mm.
 • Revolver 3863 Sport jsme vyzkoušeli s rukojetí model 14 i 13 a ke střeleckému testu byly použity náboje 38 Special Sellier & Bellot. V prvním případě se střelami celoplášť (FMJ) o hmotnosti 10,25 g a v druhém, s typicky terčovými olověnými střelami Wad Cutter (WC) o hmotnosti 9,6 g.
 • Pro lepší objektivitu zkoušky přesnosti se střílelo v sedě s oporou na vzdálenost 25 m. Standardní náboje se střelami FMJ měly rozptyl šesti výstřelů ve slušném rozmezí od 4 do 6 cm. Terčové náboje se střelami typu WC pak vykázaly rozptyl zcela odpovídající závodnímu určení zbraně, protože pokud nenastala chyba střelce, bylo šest zásahů vždy v kruhu o průměru menším než 4,5 cm.
 • O působení zpětného rázu náboje 38 Special nelze v případě téměř 1,4 kg vážícího revolveru vůbec hovořit. Střelba je velmi příjemná a únava střelce se případně projeví jen „tíhou“ zbraně.
 • Z konstrukčního hlediska je ALFA Steel 3863 zajímavý jednoduchostí, pevností uzamčení nábojového válce, stavěním odporu spouště a drážkami pro montáž zaměřovače. Konstrukčním „plus“ je také možnost nastavení (u výrobce) optimální velikosti spáry mezi válcem a hlavní, kdykoliv v průběhu používání a opotřebení.
 • Z výrobního hlediska má model 3863 výhodu ve správném časování, v použití kvalitních materiálů a nezapře uznávaný český přístup k výrobě zbraní a strojařině vůbec.
 • Další výhodou české výroby může být také bezproblémový záruční a pozáruční servis. Dle ohlasu střelců se totiž lze u dovozců setkat s velmi dlouhými dodacími lhůtami náhradních dílů ze zahraničí a s neochotou držet i ty nejpotřebnější součástky skladem.

 

V úvodu bylo zmíněno pokračování v tradici vítězství brněnských revolverů na světových kolbištích a s revolverem ALFA Steel 3863 takového výsledku nedávno dosáhl pan Josef Rendl z SKP Strakonice. Letos na soutěži v australském Adelaide (Světové hry policistů a hasičů – tzv. policejní olympiáda) vystřílel zlatou a stříbrnou medaili v disciplíně PPC (Police Pistol Combat ).

ZBRANĚ & NÁBOJE 9/2007 - ALFA STEEL 3863 SPORT – TERČOVÝ SPECIALISTA „NA DESÍTKY“ ke stažení.Zpět na seznam všech referencí
Akce
!! 18. - 19.11.2021 prodejna uzavřena !!

Vážení zákazníci, z důvodu státního svátku bude naše podniková prodejna ve dnech 18. - 19.11.2021 uzavřena. Budeme se na Vás opět těšit od pondělí 22.11.2021.…

více DOVOLENÁ

Ve dnech 2.8. - 13.8.2021 je prodejna ALFAPROJ zavřena.

více Znovuotevření prodejny zbraní

od 10. května se vracíme k běžné otevírací době prodejny zbraní

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více