Nákupní košík

Napsali o nás

ZBRANĚ & NÁBOJE 6/2006 - Holek 831 aneb "český kolt pro každého"

S nástupem moderních a spolehlivých samonabíjecích pistolí, se mezi odbornou i laickou veřejností objevilo mnoho proroctví, předpovídajících brzký zánik rodu revolverů. Je nutné přiznat, že na úrovni armádní výzbroje vyspělých zemí, se tato proroctví zcela vyplnila. Mezi ostatními uživateli krátkých zbraní ale po čase došlo k určitému vystřízlivění z nadšení pro pistole a zejména u nás, se plemeni revolverů obzvláště dobře daří.

 

Důvody úpadku revolverů v armádách jsou poměrně známé a naposledy si revolvery armád vyspělých zemí oficiálně „zaválčily“ ve vietnamském konfliktu, kdy díky intervenci USA „létaly“ v podpažních pouzdrech mnoha amerických pilotů. Pochopitelnými důvody vyřazení revolverů z běžné výzbroje se jistě stala jejich menší palebná síla a nižší odolnost proti nečistotám.Voják se totiž v případě napadení může (musí!) bránit co možná nejvyšší palebnou hustotou a pokud přijde o útočnou pušku, očekává něco podobného i od pistole. Může libovolně pálit směrem odkud přichází nepřátelská palba, třeba do husté vegetace, aniž by nepřítele vůbec viděl. Proto samozřejmě zvítězil nekompromisní požadavek na palebnou sílu a rychlost nabíjení. Nasazení vojsk může být dlouho mimo zázemí a týlové zabezpečení. Případný pád revolveru např. do jílové lázně, písku nebo vodní emulze s nečistotami, pak často zapříčiní jeho nepoužitelnost až do návštěvy zbrojíře. Spoušťový a bicí mechanizmus revolveru není totiž tak snadno a rychle dostupný k čištění jako u moderních pistolí. Největším „strašákem“ armádních výzbrojářů se ale stalo nebezpečí zablokování rotace válce, při znečištění nábojových komor zepředu. Komory revolverového válce jsou vpředu samozřejmě otevřené a nanesení např. hrubé hlíny při pádu, pak otáčení válce zcela znemožní. Při následném výstřelu s překážkou v nábojové komoře navíc hrozí závažné poškození zbraně…


Rod revolverů se obhajuje

Teď jsme možná vyděsili současné majitele revolverů a postrašili ty budoucí, ale nic není tak horké jak se zdá a vše je trošku jinak! Nemůžeme sice vyloučit, že se i v civilním sektoru vyskytne spravedlivá obranná situace, při které se bude muset občan bránit skupině nepřátel palbou do vegetace městského parku… Uznat ale musíme fakt, že taková situace je přinejmenším velmi nepravděpodobná a podle zkušeností z praxe, končí drtivá většina obranných situací max. dvěma výstřely. Záležitost snadnějšího znečištění revolveru také běžného občana nemusí trápit, protože se málokdy pohybuje mimo zázemí nebo v extrémních podmínkách. Musel by to být opravdu velký „zákon schválnosti“, aby zrovna před obrannou situací došlo ke koupeli např. ve zmíněné jílové lázni. Po stránce nouzového výstřelu při znečištěných nábojových komorách, musíme revolver rehabilitovat také. Dnešní moderní a dostatečně dimenzované revolvery i takový výstřel obstojí většinou zcela bez závad a život tak svému majiteli určitě zachrání.


A začíná ofenzívu

Na základě výše zmíněných úvah tedy můžeme snadno opomenout hlavní důvody nepoužívání revolverů v armádách a zrekapitulovat si, proč je revolver po technické stránce, pro některé uživatele výhodnější než samonabíjecí pistole. Revolver je v principu opakovací krátká palná zbraň, která je oproti samonabíjecí pistoli, při své funkci nezávislejší na velikosti tlaku výstřelu. Jednoduše řečeno, revolver vystřelí i slabší (vadný) náboj, aniž by došlo k narušení funkce. Opakování výstřelu u revolveru (otáčení válce) totiž probíhá svalovou silou střelce a z toho také vyplívá možnost, rychlého nahrazení selhaného náboje – stačí prostě znovu zmáčknout. Ortodoxní „revolveráři“ oceňují vysokou pádovou jistotu moderního revolveru a přesto jeho pohotovost k výstřelu, bez nutnosti vnější manuální pojistky. Pak lze hovořit o celkové jednodušší ovladatelnosti revolveru i méně vycvičenou osobou a to zejména po stránce kontroly stavu zbraně, nabíjení a vybíjení. Tyto vlastnosti vyjdou nejvíce najevo, např. při srovnání s některou „přepojistkovanou“ pistolí s nepohotovým spoušťovým mechanizmem. Pak můžeme pokračovat: výhoda těžiště výrazně vpředu, jednočinná spoušť s velmi nízkým odporem, vyšší odstrašující účinek zejména díky přední ploše válce s nábojovými komorami, možnost spolehlivé střelby nesmrtící a dráždivou municí, možnost střelby přímo z kapsy … dokonce i nezanechání nábojnic na místě střelby … Nesmíme ještě zapomenout na citový vztah majitelů zbraní ke „klasice“ (asi je v tom něco westernového) a kult revolveru proto úspěšně žije dál.

 

Dostupnost a kvalita

Malinkým „problémkem“ revolverů je však jejich vyšší výrobní náročnost a tím i cena. Dražší revolvery věhlasných amerických firem proto byly v zahraničí „napadeny“ levnější brazilskou konkurencí. U nás a v Evropě má zase významný podíl na dostupnosti a tím udržování popularity revolveru, brněnská firma ALFA-PROJ. Ta začínala v roce 1993 jako výrobce plynových revolverů a pout. Posléze plynovky překonstruovala na ostré zbraně v rážích 22 LR, 22 WMR, 32 S&W a 38 Special. Tehdy tak vznikla dnes velmi populární řada revolverů Holek s rámem z lehké slitiny. Po úspěchu řady Holek ALFA-PROJ vyvinula také svou vrcholovou řadu revolverů ALFA-STEEL s celoocelovým rámem, určenou i pro výkonný náboj 357 Magnum. Doposud nejprodávanější však zůstala původní řada Holek a ta je i odbornou veřejností hodnocena jako; nejefektivnější nová zbraň v obranné ráži na trhu, z hlediska poměru kvality a ceny. Řada Holek se stala asi nejúspěšnějším artiklem firmy ALFA-PROJ na našem i zahraničním trhu a způsobila tím novou, historicky zcela nečekanou vlnu obliby a pořizování revolverů.


Představujeme Holek 831

Jedním z nejpopulárnějších zástupců řady Holek je šestiranový model 831, skrývající své hlavní parametry už v názvu. Číslo „8“ znamená ráži 38 Special, číslo „3“ délku hlavně tři palce (76 mm) a poslední „1“ je označení výbavy stavitelným hledím. Do našich „spárů“ jsme dostali verzi s povrchovou úpravou vysoce leštěným tvrdochromem, osazenou dřevěnou pažbičkou číslo 8, tzv. „papouškem“. Po důkladné prohlídce revolveru Holek 831, můžeme na jeho příkladu dobře pochopit, proč ten výše zmíněný nejefektivnější poměr kvality a ceny.

Zachování kvality výroby a konstrukce při nízkých výrobních nákladech, je především otázkou promyšlené technologie. Rám jako základní a nejnákladnější součást, je tedy odlit z lehké zinkové slitiny se zvýšenou pevností v tahu. Tato slitina totiž umožňuje odlití rámu téměř „nahotovo“, protože dobře zabíhá do formy a k dokončení rámu je pak třeba jen minimum obrábění. Proti opotřebení rázy a třením má rám na příslušných místech zalité ocelové vložky a ta nejdůležitější, tvoří přímo lůžko pro dno nábojnice. Kvůli možnému vymačkávání rámu údery válce při výstřelu, je výklopný držák válce konstruován s velkou přední dosedací plochou vůči rámu. Horní příčka rámu nad spárou mezi válcem a hlavní je chráněna kaleným ocelovým krytem, zabraňujícím vypalování zinkového rámu. Válec je velmi pevně uzamčen vpředu i vzadu a jeho uložení je tím méně namáháno. Hlaveň je technologicky výhodně jakoby „trubka“, zašroubovaná opět do „nahotovo“ odlitého pláště hlavně, pomocí speciálního klíče zasouvaného do drážek vývrtu. Dokončovací operace na rámu a celou výrobu válce provádějí přesná a rychle pracující, počítačem řízená obráběcí centra. Vnitřní díly jsou z většiny přesné dopracované odlitky nebo se vyrábí přesným řezáním z plechu, na speciálním stroji tzv. „drátku“. Obráběných součástí je minimum a počítá se také s uplatněním nejmodernější technologie spékání dílů pod tlakem ve formě.


Konstrukce a ovládání

Holek 831 je řešen moderně, plně ve stylu poslední generace dvojčinných revolverů s výklopným válcem. Spoušťový a bicí mechanizmus je tedy vybaven automatickou pádovou pojistkou, fungující jako páka přenášející úder kohoutu na úderník jen při zmáčknuté spoušti. V celém mechanizmu není žádná choulostivá plochá pružina a veškeré pružiny jsou vinuté spirálové nebo zkrutné. Válec se odemyká tradičně posunem šoupátka, umístěného na levé straně rámu pod kohoutem. Po vyklopení válce se tlakem na tyčku vyhazovače zepředu, vyhodí prázdné nábojnice a nábojové komory se znovu nabijí. Po zaklapnutí válce zpět do rámu je možné rovnou střílet, třeba s předchozím natažením kohoutu a tedy malým odporem spouště. Druhou možností je pohotová a rychlá střelba přímo protažením spouště bez natahování, s přítomným delším chodem a vyšším odporem. Válec se při pohledu zezadu otáčí proti směru hodinových ručiček. Pokud tedy máme k dispozici méně nábojů než je plná kapacita válce, musíme válec při uzavírání nastavit tak, aby se první „plná“ nábojová komora nacházela hned napravo do hlavně.


Holek 831 r. 38 Special v chromové povrchové úpravě

 • Z hlediska dílenského zpracování povrchů lze výrobce pochválit, protože ani pod vysokým leskem tvrdochromu nejsou vidět žádné nerovnosti nebo stopy po opracování.
 • Povrchová úprava chromováním je provedena tzv. „tvrdochromem“ a ne běžným dekoračním chromem. Podle informací od výrobce proto nedochází k jeho odlupování ani na vysoce namáhaných místech.
 • Podélná vůle v uložení válce je minimální, stejně tak jako vůle v uzamčení držáku válce do rámu.
 • Zaaretování válce přesně proti hlavni je po zmáčknutí spouště (při výstřelu) zcela pevné a bez stranových odchylek.
 • Správná návaznost (časování) funkcí součástí při otáčení válce, se ukázala jako velmi dobrá, jak při natahování kohoutu i při protažení spouště.
 • Holek 831 je poměrně lehký, velmi dobře vyvážený a svými parametry vhodný i k celodennímu skrytému nošení. Jeho celková délka je 206 mm a prázdná hmotnost představuje rozumných 750 g.
 • Odpor spouště po natažení kohoutu jsme naměřili 1,8 kg a jeho dráhu 3 mm, umožňující před druhým odporem mírné namáčknutí. Při protažení spouště (bez natažení) byl průměrný odpor 4,8 kg s téměř konstantní velikostí po celé dráze, dlouhé asi 13 mm.
 • Životnost revolveru bez změny jakýchkoliv vlastností při používání tovární munice (NE +P!) je odzkoušena na minimum 5.000 výstřelů.
 • Revolver je dodáván v plastovém kufříku se dvěma kartáčky na čištění, návodem k obsluze, záručním listem a originální nástřelkou na 15 m.
 • Ke střelbě jsme použili střelivo 38 Special Sellier&Bellot s celoplášťovou střelou o hmotnosti 10,25 g, které doporučuje i výrobce zbraně. Vzdálenost pro zkoušku přesnosti s oporou byla zvolena 25 m a pro rychlou střelbu 10 m.
 • Revolver nejdříve střílel na 25 m asi 8 cm vlevo, ale nastřelení jsme rychle korigovali na střed pomocí stavitelného hledí. Rozptyl z šesti výstřelů se nám dařil od vynikajících 5 cm do maxima asi 11 cm.
 • Nacílení při rychlopalbě lze označit jako snadné a vnímání výstřelu jako příjemné i při déle trvající střelbě. Potvrdilo se nám, že od délky hlavně tři palce je „osmatřicítka“ zcela snesitelná na střelbu i pro jemné ženské ruce.
 • Po vystřelení několika „válců“ jsme dosahovali rozptylu rychlého dvojvýstřelu do 15 cm na 10 m, s polohou obrazce přibližně odpovídající záměrnému bodu. Včetně vytažení zbraně z opaskového pouzdra šlo těchto výsledků dosáhnout v čase i pod 1,5 sekundy.
 • Během vystřelení asi 150 nábojů jsme nezaznamenali žádnou závadu ani její náznak.
 • Holek 831 lze vyhodnotit jako zbraň nabízející podstatně více, než by se očekávalo. Je skvěle funkční, pečlivě vyrobený a přesto potěší svého majitele nejen cenou, ale především klasickým vzhledem a všemi výhodami rodu revolverů.


Zpět na seznam všech referencí
Akce
!! 18. - 19.11.2021 prodejna uzavřena !!

Vážení zákazníci, z důvodu státního svátku bude naše podniková prodejna ve dnech 18. - 19.11.2021 uzavřena. Budeme se na Vás opět těšit od pondělí 22.11.2021.…

více DOVOLENÁ

Ve dnech 2.8. - 13.8.2021 je prodejna ALFAPROJ zavřena.

více Znovuotevření prodejny zbraní

od 10. května se vracíme k běžné otevírací době prodejny zbraní

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více