Nákupní košík

Napsali o nás

ZBRANĚ & NÁBOJE 11/2007 - ALFA POLICE: V SOULADU S TRENDY

Samonabíjecí pistole ALFA Combat a Defender od brněnské firmy ALFA – PROJ již nejsou našim střelcům úplně neznámé, i když zatím asi nedosáhly takového rozšíření, jako populární revolvery ALFA Steel a Holek. Vyrábějí se ve spolupráci s italskou firmou Tanfoglio od roku 2002 a kromě variant s ocelovým rámem (Iron Combat a Iron Defender), se od ALFA – PROJ dlouho neobjevila žádná „pistolová“ novinka. Teprve nedávno byl představen úplně nový model, navržený dle aktuálních požadavků na moderní služební pistoli a zřejmě proto nese i adekvátní název: ALFA Police.

 

Pokud se zamyslíme nad vývojem požadavků na samonabíjecí pistole pro ozbrojené složky a nebudeme brát v úvahu záložní zbraně nebo pistole určené výhradně ke skrytému nošení, možná přijde až k úsměvu, jak se věci mění. Nejvíce se asi zasmějeme požadavkům na ráži v období začátku 20. století, kdy za vhodný „pro účely policejní“ byl považován náboj 7,65 mm Browning. Pak zřejmě vyvolá údiv „přepojistkovanost“ pistolí té doby, ještě navíc většinou vybavených nepohotovými spoušťovými mechanizmy a přitom bez úderníkových pojistek, v mechanizmu bicím. Po roce 1929 situaci v bezpečnosti a pohotovosti vylepšuje firma Walther s modely PP a PPK a nakonec s příchodem pistole Walther P 38, je tu první vlaštovka pohotové a přitom bezpečné pistole, již ve „slušné“ ráži 9 mm Luger. I v těch časech se však mnozí z výzbrojářů ještě vzpírali (prý zbytečným) požadavkům na větší kapacitu zásobníku, ale třináctiranný Browning HP 1935 jasně ukázal svou palebnou převahu a směr vývoje. Výsledkem byly SA/DA pistole s velkokapacitním zásobníkem ve třetí čtvrtině 20. století, kterým k dokonalosti chyběla snad už jen přijatelnější hmotnost. Příchod rámů z lehkých kovových slitin a pak z odolných plastů sice opět narazil na obvyklý konzervatizmus, ale z historického hlediska znamenal úspěšné završení vývoje služebních pistolí ve 20. století. Někteří odborníci proto říkají: dnes už jen „ladíme a pilujeme“ detaily, z hlediska přizpůsobitelnosti zbraně specifickým uživatelským požadavkům a zlepšujeme střelecký komfort. Do vynálezu jiné střeliviny jako nového „pohonného“ systému, už nic moc lepšího nevymyslíme. Rozvádět tyto víceméně prorocké teze, by bylo časově asi velmi náročné. Pro úplnost „vývojového zamyšlení“ tedy jen dodejme, že na samém konci 20. století došlo k výraznému setření rozdílů mezi vojenskou a policejní pistolí určenou pro vnější (nekryté) nošení. Tady vidíme zajímavý kontrast zejména vůči počátku 20. století, kdy se tyto dvě kategorie služebních zbraní výrazně odlišovaly ráží, rozměry a hmotností.


„LADĚNÍ A PILOVÁNÍ“

Za nejhmatatelnější projevy onoho konečného „dolaďování“ můžeme považovat: odstranění všech nežádoucích hran a výstupků, snížení zpětného rázu, zvýšení pravděpodobnosti zásahu, přizpůsobitelnost rukojeti a možnost aplikace doplňků. Zřejmě podle těchto soudobých „latěk“ nasazených konkurencí, vznikala i pistole ALFA Police. Mimo přizpůsobitelnosti rukojeti (výměnným hřbetem nebo bočními panely) by měla všechny projevy „dolaďování“ obsahovat, alespoň co se týká možností koncepce SA/DA pistole s manuální pojistkou. ALFA Police vychází ze svých předchůdkyň – pistolí ALFA Combat a Defender, konstrukčně je jim tedy velmi podobá a má s nimi většinu součástí zaměnitelných. Designově je však už na první pohled velmi odlišná, jelikož to dnešní „ladění a pilování“ se vlastně nejvíce dotýká právě zevnějšku zbraně. Jednu důležitou odlišnost ale najdeme také uvnitř a proto se nejdříve seznámíme s jejím mechanizmem.


ALFA POLICE KONSTRUKČNĚ

Základem všech pistolí ALFA byla konstrukce naší slavné pistole CZ 75, převzatá a částečně modernizovaná zmíněnou italskou firmou Tanfoglio. ALFA Police je samonabíjecí pistole s uzamčeným závěrem a spoušťovým a bicím mechanizmem pracujícím v režimu SA/DA. Závěr vzniká obráběním z ocelového výkovku a obsahuje úderník s pružinou, odpruženou úderníkovou pojistku a vytahovač s pružinou, uchycený na svislém čepu. Plastový rám je vyroben z odolného polymeru a shora jsou do něj vloženy nosné ocelové kontejnery s vodítky závěru. Nosné kontejnery jsou v rámu zajištěny pružnými kolíky a v případě potřeby je lze odborně vyjmout. Přední kontejner nese spoušť s pružinou, táhlo spouště, levostrannou páčku záchytu závěru a pružinu záchytu závěru. Za předním kontejnerem je shora do plastového rámu zasunuta ocelová tyčka, sloužící jako opěrka pružiny táhla spouště a opěrka pružiny záchytu zásobníku. Obě tyto pružiny jsou vinuté z drátu a jejich opěrku lze snadno demontovat. Záchyt zásobníku se nachází u zadního konce lučíku a je přestavitelný pro ovládání i z pravé strany rámu. Zadní nosný kontejner obsahuje kohout s napínačem, vinutou bicí pružinu, opěrku bicí pružiny a tzv. „klec“ s výstupkem vyhazovače. V kleci je na kolíku uložen záchyt kohoutu s pružinou a klec je v zadním kontejneru uchycena hřídelí levostranné páčky manuální pojistky, procházející také bočnicemi plastového rámu. Většina vnitřních dílů (kromě pružin a úderníku) se vyrábí levnější metodou spékání za teploty a tlaku do formy. Vratná pružina z drátu kruhového průřezu je uložena pod hlavní a má chromovanou ocelovou vodící tyčku přes celou svou délku.


OBVYKLÁ FUNKCE

Hlaveň je do příslušných vybrání v závěru uzamčena přední hranou nábojové komory a dvěma půlkruhovými žebry, vyfrézovanými do horní plochy hlavně před nábojovou komorou. Pod nábojovou komorou má hlaveň osazení a vněm šikmý oválný otvor, kterým prochází osa páčky záchytu závěru zasunutá v rámu. V důsledku systému uzamčení zakluzuje při výstřelu závěr i s hlavní až do okamžiku, než střela opustí ústí hlavně a tím vysoký tlak na nábojnici poklesne. Působením zákluzu je pak hlaveň přes šikmý otvor ve svém osazení stažena dolů (odemčena) a vlivem uděleného impulsu závěr pokračuje do zadní polohy sám. Závěr při pohybu vzad stlačí táhlo spouště dolů (čímž se aktivuje záchyt kohoutu), vytáhne a vyhodí prázdnou nábojnici a napne kohout. Po doběhnutí do zadní polohy a nárazu na přední nosný kontejner, se tlakem vratné pružiny začne závěr vracet vpřed. Kohout zůstává zachycený v napnuté poloze na svém záchytu, závěr vysune ze zásobníku do hlavně další náboj a zatlačením na hlaveň ji zvedne a tím znovu uzamkne. S uvolněním spouště vyskočí táhlo spouště nahoru do funkční polohy, při opětovném zmáčknutí spouště tak umožní vychýlení záchytu kohoutu a tím další výstřel. Na pohyb záchytu kohoutu navazuje funkce automatické úderníkové pojistky. Záchyt kohoutu je opatřen předním ramenem, o které se při doběhu závěru do přední polohy zvedne úderníková pojistka do zajištěného stavu. Při zmáčknutí spouště se toto rameno sníží, uvolní prostor úderníkové pojistce a ta se působením vlastní pružiny odjistí. Po posledním výstřelu zůstává závěr zachycen v otevřené poloze na páčce záchytu závěru.

 

KOUZLO HLAVNĚ

Funkci designových odlišností si necháme až do stručnějšího vyhodnocení v bodech, protože nejvíce popisu si zaslouží poměrně dost zajímavé provedení hlavně. Standardní hlaveň o vnějším konstantním průměru 14 mm, byla nahrazena extrémně těžkou hlavní, kónicky se rozšiřující směrem k ústí. Těsně před uzamykacími žebry má vnější průměr 14,5 mm a na ústí dosahuje průměru plných 18,5 mm, čímž se dosáhlo výrazného zvětšení její hmotnosti a lepšího vystředění v závěru. Pistole ALFA Police má totiž zkrácený závěr i s hlavní na délku zvanou „kompakt“ (jako u modelu Defender) a zvýšením hmotnosti hlavně bylo asi sledováno zpomalení nárazu hlavně do rámu (bezprostředně po odemčení závěru) a tím „zklidnění“ při střelbě vůči standardnímu kompaktu. Rukojeť přitom zůstala v plné délce jako u pistole ALFA Combat a ALFA Police tedy patří mezi tzv. „semikompakty“. Silnostěnné kónické hlavni je samozřejmě přizpůsobeno (zvětšeno) vrtání v závěru a došlo i ke změně způsobu vyjímání hlavně při rozborce, protože hlaveň již nelze obvyklým způsobem vytáhnout ze závěru směrem vzad. Tomu brání velký průměr hlavně na ústí, který neprojde dutinou závěru v její zadní části. Vratná pružina proto není vpředu opřena přímo do závěru, ale na závěr tlačí přes trubičkovou opěrku, vyplňující svislý výřez v čele závěru pod otvorem pro hlaveň. Po demontáži závěru z rámu (standardní metodou) se vyjme vratná pružina s vodítkem a následně se dozadu vytáhne i její trubičková opěrka. Ta uvolní výřez v čele závěru a dovolí vysunout hlaveň přímo směrem vpřed.


Technické údaje samonabíjecí pistole ALFA Police

Ráže: 9 mm Luger

Celková délka: 188 mm

Výška: 145 mm

Střední šířka v oblasti rukojeti: 28 mm

Délka záměrné: 135 mm

Délka hlavně: 92 mm

Počet drážek ve vývrtu: 6

Odpor spouště SA: 2,5 kg

Odpor spouště DA: 5,6 kg

Kapacita zásobníku: 16 nábojů

Hmotnost hlavně: 114 g (90 g *)

Hmotnost samostatného rámu: 278 g (258 g *)

Hmotnost samostatného závěru: 290 g (336 g *)

Celková hmotnost s prázdným zásobníkem: 812 g (802 g *)

Orientační cena: 12.000,- Kč


* pro porovnání uvádíme také hmotnostní parametry pistole ALFA Defender stejné ráže


Výsledky „ladění a pilování“ vnějšího designu

 • Závěr je na horní ploše zakulacený od svého čela až po hmatníkové drážky, čímž se dosáhlo odlehčení závěru a především byla provedena tzv. „nezadrhávací“ úprava.
 • Plastový rám má před lučíkem spouště upínací lištu typu Picatinny, sloužící k uchycení žádaných doplňků – svítilny, laserového zaměřovače nebo jejich kombinace.
 • Hledí dostalo tvar typu „Novak“, vyznačující se protažením hledí od jeho upínací rybiny směrem vzad, za účelem prodloužení záměrné.
 • Hrany na hledí jsou více zakulaceny než obvykle a kromě nalisování s přesahem, je hledí ve své drážce pojištěno imbusovým šroubkem (červíkem).
 • Za projev moderních trendů můžeme považovat samotné „semikompaktní“ uspořádání ALFA Police, odpovídající soudobým požadavkům na služební pistoli policisty nebo vojáka. Upřednostněna je lepší manévrovatelnost se zbraní daná zkrácením závěru, ale se zachováním velké kapacity zásobníku a jistoty úchopu, vlivem rukojeti plné délky.

Jaká je a jak střílí ALFA Police

 • V testovaném exempláři nebyly nalezeny žádné hrubé stopy po obráběcích nástrojích a celkové dílenské zpracování odpovídá lepšímu standardu sériové výroby. Vývrt hlavně má lesklý povrch bez nerovností a zahloubení ústí hlavně nenese žádné známky nesymetričnosti. Vůle ve vedení závěru se jevily jako přijatelné a znatelně nižší než např. u pistolí ALFA Defender a Combat.
 • Určité tolerance jsou patrné mezi díly spoušťového a bicího mechanizmu, jako např. v uložení klece s vyhazovačem do rámu. Tyto vnitřní součásti vyrobené zmíněným „spékáním“ dodává firma Tanfoglio a kontrolované vůle prý aplikovala nejen kvůli levnější výrobě, ale z důvodu lepší odolnosti proti nečistotám a za účelem snadnější rozborky.
 • Vylepšení původního mechanizmu CZ 75 změnou odpružení táhla spouště a záchytu zásobníku, prospělo dlouhodobé spolehlivosti zbraně. Navíc umožňuje snadnější a rychlejší celkovou rozborku a to samé platí i pro úderník, zajištěný snadno vyjímatelnou zadní výsuvnou destičkou.
 • Chod spouště při spoušťovém napínání (DA ) vykazuje strmý a nepravidelný nárůst odporu, s vrcholovou hodnotou kolem 5,6 kg. Po natažení kohoutu (SA) umožňuje spoušť asi 3 mm namáčknutí a při výstřelu má téměř pravidelný chod s odporem 2,5 kg, po němž následuje asi 2 mm propad brzděný pružinou spouště.
 • Střílelo se náboji 9 mm Luger výroby Sellier & Bellot, nejprve těmi nejlevnějšími spotřebními celoplášti s ocelovou pomosazenou nábojnicí, se střelou o hmotnosti 7,5 g. Následně jsme vyzkoušeli i „profi“ služební laboraci, s vysokorychlostní poloplášťovou střelou tvaru komolého kužele o hmotnosti 6,5 g. Zbraň fungovala v rámci vystřelení celkem 200 ks nábojů zcela bez závad, zásobníky se plnily snadno a vyhazování nábojnic bylo pravidelné.
 • Rozptyl spotřebních nábojů se na 25 m pohyboval kolem 10 cm a služební polopláště měly rozptyl do 7,5 cm, v obou případech z patnácti výstřelů, stříleno obouruč ve stoje bez opory. Testovaný exemplář nebyl evidentně z výroby nastřelen, protože střední bod zásahu vykazoval stranovou odchylku 7 cm vpravo a výškovou 4 cm nahoru. Zjištěnou přesnost z patnácti ran můžeme považovat za chvályhodnou a opravu stranového nastřelení lze snadno vyřešit posunutím hledí.Výškové nastřelení je (pro služební účely) v toleranci.
 • Výstřel se projevuje nízkým zpětným rázem a je vnímán spíše jako zdvih ústí hlavně. Tento klopný moment je však menší než u pistole ALFA Defender a rozhodně zvládnutelnější, než v případě srovnatelných pistolí H&K USP Compact a SIG SP 2022.
 • ALFA Police vidíme jako dobrou volbu pro zájemce o SA/DA pistoli s plastovým rámem, univerzálně využitelnou ke služebním, obranným, ale i sportovním účelům. Řešení s těžkou hlavní přináší chování při střelbě na úrovni pistolí plné služební velikosti a svými parametry celkově, je tato zbraň ve své cenové relaci světlou výjimkou.

  ZBRANĚ & NÁBOJE 11/2007 -  ALFA POLICE: V SOULADU S TRENDY ke stažení.


Zpět na seznam všech referencí
Akce
!! 18. - 19.11.2021 prodejna uzavřena !!

Vážení zákazníci, z důvodu státního svátku bude naše podniková prodejna ve dnech 18. - 19.11.2021 uzavřena. Budeme se na Vás opět těšit od pondělí 22.11.2021.…

více DOVOLENÁ

Ve dnech 2.8. - 13.8.2021 je prodejna ALFAPROJ zavřena.

více Znovuotevření prodejny zbraní

od 10. května se vracíme k běžné otevírací době prodejny zbraní

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více