Nákupní košík

Napsali o nás

ZBRANĚ & NÁBOJE 11/2006 - ALFA COMBAT - aneb CO UMÍ VELKÁ SESTRA

Již dvakrát jsme informovali o pistolích ALFA brněnské firmy ALFA-PROJ. Nejprve obecněji ve speciálním čísle TESTY ZBRANÍ a pak byla v čísle 10/2006 v profilu představena přímo pistole ALFA Defender ráže 9 mm Luger. Tehdy bylo uvedeno, že nás kompaktní verze Defender zaujala nejdříve, ale zvláště pro sportovní střelce a „bojovníky“ bude asi více atraktivní „dospělá“ verze Combat, kterou proto nyní představujeme.


Dříve představovaná pistole ALFA Defender svými rozměry spadá do kategorie pistolí střední velikosti neboli mezi „kompakty“. Kompakty většinou vznikají zkrácením hlavně se závěrem a rukojeti se zásobníkem, tedy úpravou nějaké původní větší verze samonabíjecí pistole. Všeobecným zkrácením se samozřejmě dosahuje většího pohodlí a diskrétnosti při skrytém nošení, s nezanedbatelným snížením hmotnosti. Pro osoby menších tělesných rozměrů mohou dokonce kompakty znamenat jedinou možnou volbu zbraně, protože pistole plné služební velikosti, jsou pro ně po stránce ovladatelnosti zcela nepřijatelné. V poslední době však lze mezi střeleckou veřejností zaznamenat nárůst popularity pistolí kategorie kompakt i u střelců, kteří o nošení zbraně vůbec neuvažují a zároveň jim jejich „tělesné proporce“ dovolují neomezený výběr. Důvodem bývají sympatie vůči menší a příručnější pistoli, protože klasická „služebka“ většině „hobby“ střelců připadá prostě moc velká. Zajímavým jevem současnosti se také stalo zavádění kompaktů i jako hlavní zbraně policisty pro nošení ve vnějším služebním pouzdře, jako je tomu u naší státní policie a také např. u policejních sborů v Německu. Jenže ne pro každého a především ne pro všechny účely je kompakt tou nejideálnější volbou. Připomeňme si proto v úvodu k pistoli ALFA Combat, s čím vším je nutné při výběru velikosti zbraně počítat a jaké vlastnosti navíc, nabízí pistole standardní velikosti.


VÝHODY „VELKÝCH“

Zmíněná „plná“ nebo také standardní služební velikost byla historicky zavedena zejména prostřednictvím pistole Browning HP 1935 a za onu standardní délku hlavně lze tedy dnes považovat hlaveň dlouhou něco kolem čtyři a půl palce (4,5“), tedy110 až 120 mm. Kompakty mají hlavně přibližně o necelý palec kratší a jejich délka se proto pohybuje od 90 do 105 mm. Po zkušenostech z praxe sice není delší hlaveň tak důležitá po stránce přesnosti střelby, ale v případě některých „bojových“ nábojů, je jejím přínosem nezanedbatelně vyšší balistický výkon. Střely konstruované pro dosažení určitého průbojného nebo ranivého účinku (k dosažení rychlé deformace), musí totiž nabýt určitou optimální rychlost vlivem shoření prachu v hlavni a ne před ústím kratší hlavně v atmosféře. Někdy i 1 cm délky dělá skutečně mnoho a můžeme hovořit o rozdílech v úsťových rychlostech až 30 m.s., což v případě náboje 9 mm Luger činí rozdíl v energii téměř 80 Joulů. S delší hlavní je delší i závěr a masa materiálu závěru posunuje těžiště vpřed, čímž se zlepšuje stabilita při míření a snižuje se zdvih ústí hlavně při výstřelu. Delší a těžší závěr svou hmotou také lépe pohlcuje zpětný ráz a pokud je správně zvolena vratná pružina, jsou rázy a setrvačné síly závěru o mnoho menší. Nejdůležitějším přínosem delšího závěru, je však z něj vyplívající vyšší přesnost a pravděpodobnost zásahu, vlivem delší záměrné – vzdálenosti mezi muškou a hledím. Prodloužení záměrné jen o 10 až 15 mm přináší o poznání snadnější udržení zásahů v malém rozptylovém obrazci, bez zásahů „nepochopitelně ulétnutých“. Kratší záměrná naopak vyžaduje více pečlivosti a kontroly, protože se její odchylky (odchylky mušky a hledí vůči sobě a cíli) v cílové vzdálenosti podstatně více projeví, i když je oko vnímá stejně, jako u záměrné delší. Druhou „obětí“ zkracování je délka rukojeti. Příliš krátká rukojeť se samozřejmě stává nevhodnou pro střelce s větší rukou. U některých kompaktů často trpí i ergonomie, protože „uříznutím“ spodku je odstraněn téměř celý vystouplý zadní hřbet, který většinou nebývá znovu vytvořen výše, aby byl dodržen původní tvar a sklon rukojeti. Celkově rozměrnější rukojeť „velkých“ pistolí navíc dovoluje dokonalejší kontrolu zbraně při rychlopalbě, kvůli možnosti lepšího poskládání prstů a „obalení“ rukojeti „masem“. Z fyzikálního hlediska z delší rukojeti vyplívá také výhodnější pákový poměr vůči síle klopného momentu. Důležitá je i možnost rychlejšího vytažení z pouzdra, protože u dlouhé rukojeti je skutečně lépe „za co vzít“. Nesmíme zapomenout na zásobník s vyšší kapacitou skrytý v delší rukojeti, i když rozdíly v kapacitě tvoří (dle výrobce) maximálně čtyři náboje. Příznivci „velkých“ pistolí by ještě asi dodali, že jejich zbraň má silnější odstrašující účinek a po psychické stránce se s ní lépe cítí.


ALFA COMBAT

Pistole ALFA Combat (v překladu boj - bojová) by měla vynikat všemi výše popsanými „výhodami velkých“, vůči své kompaktní verzi Defender. Pro objektivní porovnání jsme si vybrali Combat opět v ráži 9 mm Luger. Konstrukčně se jedná o zbraň zcela shodnou (až na rozdíly v rozměrech), se svou kompaktní „sestrou“. ALFA Combat je samonabíjecí pistole vyráběná u firmy ALFA-PROJ z polotovarů italské zbrojovky Tanfoglio. Konstrukčně vychází z naší osvědčené pistole CZ 75, ale je modernizována plastovým rámem a vylepšením několika konstrukčních uzlů. Spoušťový a bicí mechanizmus pracuje v režimu SA/DA, střílí tedy s napnutým kohoutem (SA) i se spuštěným kohoutem - spoušťovým napínáním (DA). Závěr je uzamčený kyvným pohybem zadního konce hlavně, na jehož horní části se nachází uzamykací ozuby (žebra), zapadající v uzamčeném stavu zevnitř do závěru. Tímto způsobem je hlaveň zaklesnuta (uzamčena) do závěru až do okamžiku, než střela opustí ústí hlavně a tím vysoký tlak na nábojnici poklesne. Působením zákluzu závěru s hlavní je následně hlaveň stažena dolů (odemčena) a závěr dále pokračuje do zadní polohy sám, vlivem uděleného původního impulsu. Přitom přes výstupek přerušovače stlačí závěr táhlo spouště, vytáhne a vyhodí prázdnou nábojnici a napne kohout. Vratná pružina na vodítku pod hlavní začne závěr vracet vpřed, ten vysune ze zásobníku do hlavně nový náboj a zatlačením na hlaveň ji zvedne a znovu uzamkne. Závěr je celý zhotoven třískovým obráběním z ocelového výkovku a hlaveň z odolné oceli se třískově obrábí pouze z vnějšku, protože její vývrt se vyrábí kováním zastudena. Materiálem rámu se stal odolný polymer vyztužený skelnými vlákny. Většina vnitřních ocelových dílů Combatu (kromě pružin a úderníku) je vyrobena moderní technologií spékání „na hotovo“, za teploty a tlaku ve formě.


KONSTRUKČNÍ NOVINKY

Spoušťový a bicí mechanizmus přebírá osvědčené principy z pistole CZ 75 a přidává spolehlivější odpružení důležitých dílů, snadnější celkovou rozborku a samozřejmě plastový rám. Aplikována je tedy spoušť pracující jako jednoramenná páka, k ní připojené oboustranné symetrické táhlo spouště a kohout s napínačem pro výstřel v DA režimu. Původní jednoduché drátové pružiny táhla spouště a záchytu zásobníku byly nahrazeny pružinami vinutými, s přenosem tlaku přes speciální opěrky. Úderník má automatickou úderníkovou pojistku odjišťující se pohybem dolů (nezvyšuje odpor spouště) a uchycení úderníku je provedeno zadní výsuvnou destičkou (ne tedy příčným kolíkem s přesahem). V souladu se soudobými trendy je nejvýraznějším přínosem lehký plastový rám. Do rámu jsou shora vloženy dva ocelové kontejnery s vodítky závěru, obsahující zároveň vnitřní mechanizmus zbraně. Přední kontejner nese spoušť, pružinu spouště a táhlo spouště spojené svými čepy, pak záchyt závěru a pružinu záchytu závěru. V zadním kontejneru najdeme kohout s napínačem, bicí pružinu, její opěrku a „klec“ s vyhazovačem, ve které je na čepu záchyt kohoutu s pružinou. Z levé strany je klec fixována hřídelí manuální pojistky, procházející do zadního kontejneru otvorem v bočnici rámu.


OBSLUHA A FUNKCE OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Zásobník se vyjímá po stisknutí tlačítka jeho záchytu, umístěného u zadní úpony lučíku spouště. Levostranná páčka manuální pojistky se nachází nad středem rukojeti a zajišťuje se pohybem nahoru. Zajištění manuální pojistky je možné ve všech třech polohách kohoutu - v napnuté poloze kohoutu, střední (bezpečnostní) poloze a také v poloze přední. Při zajištění dojde ke spolehlivému zablokování záchytu kohoutu a pokud je kohout v přední nebo střední poloze, zablokuje se současně i závěr proti pohybu. Po vystřílení všech nábojů ze zásobníku zvedne prázdný podavač zásobníku páčku záchytu závěru, umístěnou na levé straně rámu nad spouští a závěr na ní zůstane zachycen v otevřené poloze. Páčka záchytu závěru je zároveň rozborným prvkem, protože její osa prochází rámem a současně řídící křivkou kyvného pohybu hlavně a tím tvoří doraz závěru s hlavní.


Technické údaje samonabíjecí pistole ALFA Combat ráže 9 mm Luger


Celková délka: 210 mm (188)*

Délka hlavně: 112 mm (92)*

Výška zbraně: 146 mm (130)*

Šířka zbraně: 32 mm (32)*

Hmotnost: 850 g (750)*

Kapacita zásobníku: 16 (13)*


* V závorkách pro srovnání uvádíme tech. údaje kompaktní pistole ALFA Defender stejné ráže.


Profil a vlastnosti v bodech


 • Dílenské zpracování odpovídá lepšímu standardu a ve zbrani proto nelze nikde najít hrubé stopy po obráběcích nástrojích. Vývrt hlavně má lesklý povrch bez nerovností a zahloubení ústí hlavně nenese žádné známky nesymetričnosti.

 • Stejně jako bylo uvedeno v případě kompaktního Defenderu, má závěr ve svém vedení v kontejnerech rámu, tzv. kontrolované vůle, zvyšující odolnost proti nečistotám a snižující tření. Dle výrobce nemají na přesnost vliv, protože hlaveň je uložena systémem automatického vymezení své polohy, tzn. dosednutím vždy na stejné místo vůči závěru.

 • Znatelné tolerance lze najít také v uložení dílů spoušťového mechanizmu, např. v případě klece s vyhazovačem. Tyto součásti vyrobené zmíněným „spékáním“ dodává firma Tanfoglio a námi zjištěné vůle aplikovala opět z důvodů odolnosti proti nečistotám a snadnější rozborky. Na funkci a životnost nemají dle výrobce žádný vliv.

 • Uzamykací ozuby hlavně byly správně slícovány se závěrem, což bylo patrné na rovnoměrném otěru všech tří uzamykacích ploch. Podélná vůle hlavně byla v uzamčeném stavu takřka nulová.

 • Plastový rám má čisté přechody mezi různě zdrsněnými plochami, bez nežádoucích výtoků (nálitků) mimo požadovaný tvar. Stopy po formě nejsou na plastovém rámu téměř znát, jen je vidět tenký rovný „šev“ přesně ve středové dělící rovině.

 • Opět jsme při funkci zbraně a při asistované kompletní rozborce, ocenili modernizaci původního mechanizmu CZ 75. Opěrka vinuté pružiny táhla spouště jde bez nástrojů snadno vyjmout včetně záchytu zásobníku. Při zpětném sestavení (jen za pomocí hřebíku) pak bylo možné jednoduše přestavět záchyt zásobníku, pro ovládání levákem z pravé strany rámu.

 • Vyzkoušeli jsme i vyjmutí úderníku s úderníkovou pojistkou (opět za odborné asistence) a potvrdilo se nám, že případné vyčištění otvoru úderníku mimo zázemí, je podobně snadné jako u pistole Colt M 1911.

 • Dlouhá a zároveň štíhlá rukojeť bude jistě ergonomicky vyhovující i pro střelce s velmi krátkými prsty. V některých místech sice jen kopíruje zásobníkovou šachtu, na druhé straně ale obsahuje vystouplý hřbet, výrazné probrání pro horní část dlaně a nad ním rozměrnou ochrannou ostruhu.

 • Rukojeť je na dotykových plochách velmi funkčně zdrsněna trojúhelníkovitými výčnělky v kombinaci s kvadratickými hranami.

 • Jazýček spouště má výrazně zakulacený tvar, jeho povrch je hladký povrch a na dotyk velmi příjemný. V důsledku výrazného zakulacení jazýčku by měl na spoušť pro výstřel v DA režimu dosáhnout i střelec s kratšími prsty.

 • Chod spouště při spoušťovém napínání (DA režim) je bez výraznějšího drhnutí, se strmým nárůstem odporu a vrcholovým odporem při výstřelu přibližně 5,6 Kg.

 • Při nataženém kohoutu (SA režim) začíná dráha spouště asi 3 mm namáčknutím, při výstřelu má téměř pravidelný chod s odporem 2,3 Kg a končí přibližně 2 mm propadem.

 • Natahování závěru usnadňují široké hmatníkové drážky s většími rozestupy, kterými je kompenzována poměrně malá plocha samotných hmatníků, daná vysokými bočnicemi rámu vůči závěru.

 • Rozměrné hmatníky páčky záchytu závěru a manuální pojistky jsou opatřeny zdrsněním ve formě stupňovitých hran a dovolují proto zcela pohodlné ovládání.

 • Ke střelbě jsme použili náboje 9 mm Luger Sellier & Bellot se střelou FMJ 7,5 g a testovali jsme dva náhodně vybrané exempláře pistole ALFA Combat. Celkem bylo spotřebováno téměř 350 nábojů a u obou pistolí se neprojevila žádná závada ve funkci.

 • Jestliže jsme při testu pistole Defender dosahovali na přesnost rozptylu do 10 cm na 25 m s oporou, tak s delší záměrnou pistole Combat, bylo těchto výsledků bez problémů dosahováno i bez opory. S obou ručním držením se nám tedy dařilo udržet 10 zásahů v desítce vojenského terče 135 P (nekrytě ležící figura s kruhy).

 • Zdvih při výstřelu byl subjektivně výrazně nižší než u kompaktního Defenderu a pro okamžité objektivní porovnání, nám byl u výrobce znovu zapůjčen jeden Defender. Následně jsme mohli konstatovat přibližně o 1/3 nižší zpětný ráz i zdvih Combatu, což také potvrdily asi o třetinu kratší naměřené časy rychlopalby (porovnáváno samozřejmě při umístění zásahů do stejně bodovaných zón terče).

 • Rychlé vytažení z vnějšího pouzdra je díky delší rukojeti snadnější a střelec s velkou rukou při něm umístí zásah přesněji a jistěji než s kompaktem.

 • Po stránce intuitivního nacílení bude ALFA Combat vyhovovat zejména střelcům, kteří jsou zvyklí na štíhlejší plochou rukojeť se sklonem blížícím se 90° vůči ose hlavně.

 • Mířidla jsou dobře čitelná a mají moderní mohutnější hranatý profil se zvýrazněním bílými body.

 • Základní rozborka začíná stažením závěru mírně vzad, až jde vyjmout páčka záchytu závěru ze svého uložení v rámu. Následně je možné závěr oddělit od rámu vysunutím zcela vpřed. Nakonec se ze závěru vykloněním vyjme vratná pružina s vodítkem a pak hlaveň.

 • ALFA Combat patří do koncepce pistolí s plastovým rámem, spoušťovým mechanizmem SA/DA s vnějším kohoutem a je zbraní standardní velikosti. Zájemcům o pistole v tomto uspořádání nabízí splnění i náročných požadavků ve službě a sportovní střelbě, zejména díky osvědčenému mechanizmu s modernějšími prvky a se všemi výhodami „velké“ služební pistole.
Zpět na seznam všech referencí
Akce
!! 18. - 19.11.2021 prodejna uzavřena !!

Vážení zákazníci, z důvodu státního svátku bude naše podniková prodejna ve dnech 18. - 19.11.2021 uzavřena. Budeme se na Vás opět těšit od pondělí 22.11.2021.…

více DOVOLENÁ

Ve dnech 2.8. - 13.8.2021 je prodejna ALFAPROJ zavřena.

více Znovuotevření prodejny zbraní

od 10. května se vracíme k běžné otevírací době prodejny zbraní

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více