Nákupní košík

Napsali o nás

ZBRANĚ & NÁBOJE 11/2005 - Testy zbraní

PISTOLE ALFA Combat a Defender

Známý český výrobce revolverů ALFA Steel a Holek brněnská firma ALFA - PROJ spol. s r.o. představila již v r. 2002 své pistole ALFA Combat a Defender. Obě nové pistole vyráběné ve spolupráci s italskou firmou Tanfoglio, za tři roky svého prodeje zaznamenaly nezanedbatelný obchodní úspěch. Proto se staly také tématem našeho testu.

 

Jak vznikly?

Podle krátkého průzkumu trhu a poptávky zákazníků, chyběla příznivcům klasické koncepce SA/DA služební pistole s kohoutovým bicím mechanizmem, kvalitní pistole s plastovým rámem v „české cenové“ relaci. Příznivcům koncepce naší slavné CZ 75 u nás i v zahraničí, prý navíc chyběla modernizovaná česká „pětasedmdesátka“ s plastovým rámem. Proto firma ALFA-PROJ s.r.o. navázala spolupráci s italskou firmou Tanfoglio, která je největším „zhotovitelem“ pistolí na bázi CZ 75 mimo naše území. Tímto způsobem se v relativně krátkém čase podařily nabídnout na trh nové české pistole žádané modernější koncepce. Dva z Tanfogliových modelů byly upraveny dle požadavků na konstrukci a kvalitu výroby daných firmou ALFA-PROJ a část výroby byla přesunuta do Brna.Tak vznikly pistole ALFA Combat – zbraň v plné služební velikosti a její kompaktní verze ALFA Defender. Oba modely jsou konstrukčně shodné a liší se jen délkou závěru, hlavně a rámu. Vyrábí se v rážích 9 mm Luger, 40 S&W a 45 Auto.


Modernizace slavné konstrukce

Pistole ALFA využívají systému spoušťového mechanizmu s oboustranným spoušťovým táhlem a spouští jako jednoramennou pákou, což byl asi největší přínos pro svět naší CZ 75. Tento spoušťový mechanizmus je velmi spolehlivý, vyznačuje se nezvykle pravidelným chodem při spoušťovém napínání a dobrou rozebiratelností. Jenže od uvedení CZ 75 již uplynulo 30 let a dnešní doba je jinde. Proto došlo k překonstruování ocelového rámu na plastový a ještě ke zlepšení systému odpružení součástí spoušťového mechanizmu. Plastový rám přinesl nižší hmotnost při zachování životnosti a moderní vzhled. Jednoduché původní drátové pružiny táhla spouště, záchytu zásobníku byly nahrazeny pružinami vinutými, odpružujícími součásti přes své opěrky. Tímto byla ještě zlepšena rozebiratelnost a spolehlivost slavného spoušťového mechanizmu.Systém uzamčeného závěru s kyvnou hlavní řízeného krátkým zákluzem zůstal samozřejmě zachován, avšak opět s novým designem a drobnými vylepšeními.


Výbava

ALFA Combat a Defender jsou vybaveny manuální pojistkou s páčkou v rámu nad rukojetí, záchytem zásobníku u zadního kořene lučíku a automatickou úderníkovou pojistkou uloženou v závěru. Páčka záchytu závěru – střelecké pohotovosti, je uložena nad spouští na levé straně rámu. Páčky manuální pojistky a záchytu závěru jsou pouze levostranné, tlačítko záchytu zásobníku umožňuje přestavění i na pravou stranu rámu. Vratná pružina se nachází pod hlavní a je po celé své délce vedena ocelovou vodící tyčkou, která prochází otvorem v závěru umístěným pod otvorem pro hlaveň. Spoušťový a bicí mechanizmus je uložen ve dvou ocelových kontejnerech, které mají na své horní ploše vnitřní vodící drážky závěru. Kontejnery jsou zasunuté shora do plastového rámu a zajištěné příčnými pružnými čepy. Většina spojovacích čepů v mechanizmu jsou pružné čepy typu „roll pin“, které se zajišťují v otvoru proti vypadnutí vlastní pružností.Muška je pevná, frézovaná z materiálu závěru a hledí je zasunuté v rybinové drážce umožňující stranovou regulaci posuvem. Hledí i muška jsou zvýrazněny bílými tečkami pro rychlejší zrakovou kontrolu a mají mezi sebou vytvořenou podélnou antireflexní lištu.Zásobníky jsou dvouřadé s jednořadým vyústěním, vyrobené z kaleného ocelového plechu a na povrchu leskle černěné. Jsou vybavené kontrolními otvory a uzavřené ocelovou nebo plastovou botkou (dle modelu), která je zajištěna pojistnou destičkou s čípkem.

 

Prohlídka před střelbou

K testu jsme si u výrobce vybrali pistoli ALFA Combat r. 9 mm Luger a ALFA Defender r. 45 ACP. Zpracování pistolí ALFA působilo dobrým dojmem, čistota opracování byla slušná i na nefunkčních a plochách. Ústí hlavně bylo čisté a symetrické, vývrty hlavní bez stop po obrábění a v zrcadlovém lesku. Z hlediska úchopu, ovládání a běžné manipulace před střelbou lze pistole ALFA hodnotit jako komfortní. Tedy bez ostrých hran nebo nepříjemně tvarovaných ovládacích prvků. Podivili jsme se jen nad nepříliš výraznými popiskami modelu a názvu výrobce na závěru.

Chod spouště při spoušťovém napínání (DA) byl proti ostatním pistolím služebního typu velmi plynulý s nejvyšším odporem 4,7 kg, při měření na středu spouště. Chod spouště při nataženém kohoutu (SA) vykazoval drobný skok před spuštěním, ale bylo možné si na něj rychle zvyknout. Nejvyšší naměřený odpor byl v tomto případě 2,1 kg.


Technické údaje vyráběných pistolí ALFA

Model Ráže Délka hlavně Délka zbraně Výška zbraně Hmotnost Kapacita

ALFA Defender 9 mm Luger 93 mm 190 mm 129 mm 750 g 13

ALFA Combat 9 mm Luger 113 mm 210 mm 142 mm 850 g 16

ALFA Defender 40 S&W 93 mm 190 mm 129 mm 750 g 10

ALFA Combat 40 S&W 113 mm 210 mm 142 mm 850 g 12

ALFA Defender 45 Auto 93 mm 190 mm 129 mm 750 g 8

ALFA Combat 45 Auto 113 mm 210 mm 146 mm 850 g 10

 

Popis střeliva použitého v testu:

 

9 mm Luger

Sellier&Bellot FMJ 7,5g – česká klasika, asi nejprodávanější celoplášťové náboje u nás. Nyní ve výroční sérii k výročí 180 let Sellier&Bellot.

Sellier&Bellot SP 6,5g – patrně nejmodernější a nejvýkonnější laborace náboje 9 mm Luger od našeho výrobce. Poloplášťová střela s řízenou deformací.

MAGTECH SJ-SP 6,15g – brazilská divoká karta, nejrychlejší náplň brazilského výrobce v munici s normálními tlaky (ne+P). Poloplášťová střela s řízenou deformací.


45 Auto

Sellier&Bellot FMJ 14,9g – současná jediná laborace od našeho výrobce. Provedení s ogivální celoplášťovou střelou.

MAGTECH FMJ 14,9g – ogivální celoplášťová střela v klasickém provedení.

MAGTECH FMJ SWC 14,9g – celoplášťová střela, ale tvarovaná do komolého kužele se střižnou hranou kolem základny. Jedná se o terčové provedení tvaru střely převzaté z olověných střel.

 

Systém testu

Nejdříve byly obě pistole podrobeny zkoušce přesnosti a továrního nastřelení mířidel na vzdálenost 25 m s oporou, z nastřelovací stolice. Rozptyl byl na 25 m měřen vždy z deseti výstřelů. Následovala rychlopalba pěti výstřelů z připravené pozice (vzdálenost 10 m) a také s vytažením z opaskového pouzdra a rychlým nacílením (vzdálenost 5 m). Při rychlopalbě byl první výstřel vystřelen vždy se spuštěným kohoutem, tedy spoušťovým napínáním. Časově byla rychlopalba omezena do tří sekund a limit byl kontrolován timerem. Každá zkouška byla provedena se všemi typy střeliva a v průběhu testu byla sledována funkce a spolehlivost samonabíjecího cyklu. Bylo vystřeleno 100 ks nábojů od každého typu střeliva.


Tabulka výsledků střeleckého testu

střelivo rozptyl na přesnost 25 m rychlopalba 10 m rychlopalba 5 m

 

ALFA Combat r. 9 mm Luger

Sellier&Bellot FMJ 7,5g 65 mm 96 mm 120 mm

Sellier&Bellot SP 6,5g 55 mm 91 mm 135 mm

MAGTECH SJ-SP 6,15g 49 mm 85 mm 130 mm


ALFA Defender r. 45 Auto

Sellier&Bellot FMJ 14,9g 63 mm 115 mm 150 mm

MAGTECH FMJ 14,9g 65 mm 132mm 165 mm

MAGTECH FMJ SWC 14,9g 55 mm 100 mm 128 mm


Pistole ALFA lze po provedení testu vyhodnotit takto:

 • v případě pistole ALFA Combat ráže 9 mm Luger jsme velmi pozitivně hodnotili minimální zpětný ráz, který lze přirovnat k příjemnosti vnímání výstřelu z malorážkové pistole.
 • záměrně vybraný „kapesní kanón“ ALFA Defender 45 Auto byl při střelbě také příjemný, i když zejména zdvih při výstřelu byl pochopitelně vyšší.
 • střelci s menší rukou a kratšími prsty jistě ocení štíhlé rukojeti pistolí ALFA
 • přesnost střelby můžeme u obou pistolí hodnotit jako nadstandardní, zejména vezmeme li v úvahu služební a obranné určení těchto zbraní.
 • pistole se svými výsledky ukázaly jako dobře použitelné pro rychlopalbu a rychlé tasení, zejména díky ergonomii, dobře čitelným mířidlům a chodu spouště v DA režimu.
 • výsledky při rychlopalbě potvrdily lepší chování při střelbě u provedení r. 9 mm Luger
 • při testu se ukázalo, že střelci s mohutnější rukou si musejí dávat větší pozor na nechtěné stisknutí záchytu zásobníku, což se jednomu střelci během testu dvakrát podařilo.
 • v případě menší (třeba ženské ruky) doporučujeme pistoli Defender v „pětačtyřicítce“ držet co nejvýše k ochranné ostruze, protože štíhlá rukojeť svádí k nízkému úchopu. Zdvih při výstřelu je pak u takového úchopu enormní a zbraň je hůře zvládnutelná.
 • nápich zápalek bych na všech nábojnicích silný a vyhazování nábojnic spolehlivé
 • plnění zásobníků na plnou kapacitu bylo snadné v ráži 9 mm Luger, ale v ráži 45 Auto vyžadovalo mnoho úsilí
 • zaznamenali jsme jednu závadu v podobě nepodání náboje MAGTECH se střelou FMJ SWC, jejíž střižná hrana se zachytila o naváděcí rampu. Tento jev je však u střeliva tohoto typu znám a dělá občas problémy většině typů pistolí.
 • demontáž pro čištění se provádí standardním způsobem, vysunutím závěru dopředu z rámu po vyjmutí osy záchytu závěru. Rozborka je to tedy snadná a proveditelná i mimo zázemí.
 • nastřelení pistolí bylo sice v toleranci pro služební použití , ale obě měly posunutý střední bod zásahu nad záměrný bod při vzdálenosti 25 m, dle typu střeliva + 5 až +8 cm.
 • pistole ALFA můžeme zcela doporučit pro služební nebo obranné použití, protože nabízí prověřenou klasiku v moderním provedení, kvalitně vyrobenou a za zajímavou cenu. V testu se pro služební a obranné účely plně osvědčily.
 • po vyladění spouště a nastavení mířidel se nabízejí i jako alternativa velkorážové sportovní pistole.


Zpět na seznam všech referencí
Akce
!! 18. - 19.11.2021 prodejna uzavřena !!

Vážení zákazníci, z důvodu státního svátku bude naše podniková prodejna ve dnech 18. - 19.11.2021 uzavřena. Budeme se na Vás opět těšit od pondělí 22.11.2021.…

více DOVOLENÁ

Ve dnech 2.8. - 13.8.2021 je prodejna ALFAPROJ zavřena.

více Znovuotevření prodejny zbraní

od 10. května se vracíme k běžné otevírací době prodejny zbraní

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více