Nákupní košík

Napsali o nás

ZBRANĚ & NÁBOJE 10/2006 - ALFA DEFENDER: Obranář z Brna

Světový trh je bezesporu zaplaven velkým množstvím služebních a obranných samonabíjecích pistolí. Máme na výběr pistole mnoha koncepcí a v každé koncepci pak široký počet modelů od všemožných výrobců, odlišujících se konstrukčním řešením a použitými materiály. V této přemíře krátkých zbraní je těžké přijít s něčím zcela novým a proto se objevil trend, raději zkombinovat osvědčenou „klasiku“ s modernějšími prvky. Jedno takové „křížení“ právě probíhá v Brně a ukážeme si jeho počátky a výsledky.

 

Z hlediska historicko-vývojového vyhodnocení by se už možná dalo prohlásit, že v každé koncepci služební velkorážové pistole bylo dosaženo vrcholu a že současné špičky budou jen stěží překonány. Nechceme sice vydávat tvrzení jako za vědeckotechnické revoluce v 19. století, kdy někteří naivní analytici navrhovali „zrušit patentní úřad, protože vše již bylo vynalezeno“, ale teď nám okolnosti skutečně nasvědčují tomu, že bez nového „pohonného systému“ nemůžeme čekat nic extra nového. Tím „pohonným systémem“ myslíme obecně sílu sloužící k vymetení pevného tělesa k cíli, protože až s její změnou může nastat nová geneze a doslova konstrukční „velký třesk“. Současné bezdýmné střelné prachy totiž mohou být nahrazeny např. nově vynalezenou střelivinou, u které třeba dojde k přeměně chemické energie na pohybovou s podstatně větší účinností (přesto s přijatelnými tlaky) a přitom bude zabírat jen desetinu prostoru vůči dnešnímu střelnému prachu. Tím by nastalo drastické zmenšení rozměrů nábojů, kvůli umístění střeliviny třeba rovnou do zápalky nebo do střely. Jedině z takového důvodu by následně došlo k totální změně konstrukce závěrových ústrojí a k vynálezu ústrojí principálně zcela nových. To vše jsou ale jen úvahy zavánějící až science-fiction a proto když zůstaneme „nohama na zemi“, tak to zatím budou mít zbrojovky s novými produkty velmi těžké. Nějakou dobu proto ještě budeme svědky vzniku mnoha „slepých uliček“, zklamání mladých konstruktérů a krachu smělých podnikatelských záměrů.


ŘEŠENÍ STAGNACE VÝVOJE?

Většina zavedených zbrojních firem si tuto situaci uvědomuje a proto zbytečně neriskuje do vývoje od základu nové zbraně. Pokud např. jejich produkt představuje jednu z pomyslných špiček ve své koncepci, věnují se většinou už jen zlepšování jeho funkčních vlastností pro různé specifické uživatelské účely. Ti co se chtějí teprve mezi „špičku“ dostat nebo si prostě rychle najít jisté místo na trhu, nacházejí lepší perspektivy v kombinaci osvědčených prvků legendárních konstrukcí, s moderními trendy v materiálech a výrobních technologiích. Výsledkem takového snažení jsou třeba nekonečné variace na pistole typu Colt M 1911 a také nové klony naší slavné pistole CZ 75, představující jedno z možných řešení stagnace vývoje. Touto cestou se mezi výrobce velkorážových samonabíjecích pistolí vydala i brněnská firma ALFA – PROJ spol. s r.o., známá především jako výrobce populárních revolverů ALFA Steel a Holek.


PISTOLE ALFA

Na základě menšího průzkumu trhu a konzultace s obchodními partnery v zahraničí, byla firmou ALFA-PROJ zjištěna možná mezera na trhu v oblasti velkorážových pistolí. Příznivcům klasické koncepce SA/DA služební pistole s kohoutovým bicím mechanizmem, prý chyběla kvalitní zbraň s plastovým rámem „českého původu“ a v „české cenové relaci“. Zákazníci v zahraničí i u nás prostě požadovali modernizovanou pistoli CZ 75, tedy českou „pětasedmu“ s plastovým rámem. Jak je výše uvedeno, vydávat se cestou vlastního vývoje takřka od nuly by bylo riskantní, navíc časově velmi náročné a proto firma ALFA-PROJ navázala spolupráci s italskou zbrojovkou Tanfoglio. Firma Tanfoglio je v současnosti největším „kopírovačem“ naší pistole CZ 75 a na jejím základě vyrábí pozoruhodně široký počet klonů, včetně modelů s plastovým rámem. Dva takové modely byly přizpůsobeny požadavkům na konstrukci a kvalitu daných firmou ALFA-PROJ spol. s r.o. a část výroby byla přesunuta do Brna. Zahájením výroby v Brně v roce 2002 tak vznikly pistole ALFA Combat – zbraň v plné služební velikosti a kompaktní verze ALFA Defender. Oba modely jsou „uvnitř“ konstrukčně shodné a liší se jen délkou závěru, hlavně a rámu a vyrábí se v rážích 9 mm Luger, 40 S&W a 45 Auto. Nás nejdříve zajímal kompaktní Defender ráže 9 mm Luger (v překladu obránce) a proto jej nyní jako zajímavého „křížence“ představujeme.


PODSTATA KONSTRUKCE

ALFA Defender je samonabíjecí pistole se spoušťovým mechanizmem umožňujícím výstřel bez předchozího natažení kohoutu (režim DA) a samozřejmě s natažením kohoutu (režim SA). Závěr je uzamčený vykývnutím zadního konce hlavně, na jehož horní části se nacházejí uzamykací ozuby (žebra) zapadající v uzamčeném stavu zevnitř do závěru. Tento dnes již klasický závěrový systém spojuje hlaveň se závěrem až do okamžiku, než střela opustí ústí hlavně a tím vysoký tlak na nábojnici prudce poklesne. Působením zákluzu závěru s hlavní je pak ve správný okamžik hlaveň stažena dolů (odemčena) a závěr dále pokračuje do zadní polohy sám, vlivem uděleného impulsu. Přitom závěr přes výstupek přerušovače stlačí táhlo spouště, vytáhne a vyhodí prázdnou nábojnici a napne kohout. Tlakem vratné pružiny uložené pod hlavní se následně závěr začne vracet vpřed. Vysune ze zásobníku do hlavně nový náboj a zatlačením na hlaveň ji zvedne a tím znovu uzamkne. Plastový rám je vyroben z nárazu vzdorného polymeru vyztuženého skelnými vlákny. Závěr vzniká obráběním z ocelového výkovku, hlaveň z vysokojakostní oceli má zastudena kovaný drážkovaný vývrt a její vnější tvary se taktéž třískově obrábí. Většina ostatních vnitřních dílů (kromě pružin a úderníku) se vyrábí moderní metodou spékání za teploty a tlaku do formy - práškovou metalurgií. Při této technologii výroby „obdrží“ součásti černou povrchovou úpravu již ve formě. Závěr je matně černěný, hlaveň se dodává černěná nebo ponechaná v původní leštěné „bílé“ barvě kovu.


ZMĚNY A MODERNIZACE

Z původní konstrukce pistole CZ 75 je převzato uspořádání součástí spoušťového a bicího mechanizmu, znamenající asi největší přínos „pětasedmdesátky“ světu, po stránce hladkosti a dlouhodobé stability chodu spouště. Použita je tedy spoušť pracující jako jednoramenná páka, na ni navazující symetrické oboustranné táhlo spouště a napínač kohoutu pro výstřel v DA režimu. Modernizace uplatněná v Defenderu se týká odpružení táhla spouště a také záchytu zásobníku, kdy původní jednoduché drátové pružiny byly nahrazeny pružinami vinutými. Jejich tlak na součástky se přenáší přes speciální opěrky, umožňující snadnější rozebrání k čištění. Funkční pohyb automatické úderníkové pojistky pistolí ALFA je opačný, při odjišťování se pojistka pohybuje směrem dolů a nezvyšuje tak odpor spouště. Uložení a zajištění úderníku s jeho pojistkou je řešeno osvědčenou zadní výsuvnou destičkou a nikoliv nalisovaným příčným kolíkem. Za nejvýraznější změnu a modernizaci lze samozřejmě považovat plastový rám. Do rámu jsou shora zasunuty dva ocelové kontejnery s vodítky závěru, obsahující zároveň vnitřní mechanizmus zbraně. Přední kontejner nese spoušť, pružinu spouště a táhlo spouště spojené svými čepy, dále záchyt závěru a pružinu záchytu závěru. V zadním kontejneru je umístěn kohout s napínačem, bicí pružina, její opěrka a „klec“ s vyhazovačem, ve které je uložen záchyt kohoutu s pružinou. Z levé strany prochází zadním kontejnerem hřídel páčky manuální pojistky, fixující zároveň klec s vyhazovačem.


OVLÁDACÍ PRVKY

Záchyt zásobníku se nachází u zadní úpony lučíku spouště a po jeho zmáčknutí vypadne dvouřadý zásobník, z leskle černěného ocelového plechu. Páčka manuální pojistky je umístěna na levé straně rámu nad středem rukojeti a zajišťuje se pohybem nahoru. Aktivace manuální pojistky je možná v napnuté poloze kohoutu, střední (bezpečnostní) poloze a také v poloze přední. Zajištěním dojde ke spolehlivému zablokování přímo záchytu kohoutu a jestliže se kohout nachází v přední nebo střední poloze, je současně zablokován i závěr proti pohybu. Po posledním výstřelu zvedne prázdný podavač zásobníku páčku záchytu závěru, umístěnou na levé straně rámu nad spouští a závěr na ní zůstane zachycen v otevřené poloze. Hřídel páčky záchytu závěru prochází předním kontejnerem a zároveň řídící křivkou kyvného pohybu hlavně (pro uzamykání a odemykání). Záchyt závěru tedy tvoří přední doraz hlavně a je tak současně spojovacím montážním prvkem, vyjímaným při rozborce zbraně. Mířidla mají moderní mohutnější hranatý profil se zvýrazněním bílými body. Mezi muškou a hledím je vyfrézována pomocná záměrná lišta se třemi podélnými rýhami proti odleskům.

 

Technické údaje pistolí ALFA

 

Model / Ráže / Délka hlavně / Délka zbraně / Výška zbraně / Hmotnost / Kapacita

ALFA Defender 9 mm Luger 92 mm 188 mm 130 mm 750 g 13

ALFA Combat 9 mm Luger 112 mm 210 mm 146 mm 850 g 16

ALFA Defender 40 S&W 92 mm 188 mm 130 mm 750 g 10

ALFA Combat 40 S&W 112 mm 210 mm 146 mm 850 g 12

ALFA Defender 45 Auto 92 mm 188 mm 130 mm 750 g 8

ALFA Combat 45 Auto 112 mm 210 mm 146 mm 850 g 10


Profil pistole ALFA Defender ráže 9 mm Luger

 • Závěr vykazuje nadstandardně dobré zpracování, zvláště v porovnání s ostatními výrobky této cenové kategorie. Vývrt hlavně s šesti drážkami má zrcadlově lesklý povrch bez nerovností a vnější plochy na hlavni jsou také slušně opracované. Ústí hlavně je symetricky a čistě zahloubeno.
 • Plastový rám má jasně ohraničené přechody mezi různě tvarovanými plochami, bez nežádoucího nezaběhnutí polymeru do formy a nemá žádné výtoky (nálitky) mimo požadovaný tvar. Spára po formě je symetrická a málo znatelná.
 • Vnitřní ocelové díly vyrobené spékáním jsou zcela bez stop po opracování a také bez výrazných spár po formě.
 • Podélná vůle uzamčení hlavně v závěru je nulová.
 • Vůle mezi ostatními pohyblivými díly a součástkami vnitřního mechanizmu jsou sice znatelné, ale dle výrobce se jedná o tzv. vůle kontrolované, zvyšující odolnost proti nečistotám. Na přesnost nemají vliv, protože hlaveň je uložena systémem automatického vymezení její polohy vůči závěru, to zn. dosednutím vždy na stejné místo vůči závěru.
 • Modernizace původního mechanizmu CZ 75 změnou odpružení táhla spouště a záchytu zásobníku, dává předpoklad podstatně vyšší spolehlivosti zbraně. Navíc umožňuje snadnější a rychlejší celkovou rozborku a to samé platí i pro úderník, zajištěný v Defenderu snadno vyjímatelnou zadní destičkou.
 • Záchyt zásobníku lze jednoduše přestavět pro ovládání i z pravé strany rámu.
 • Povrch rukojeti je na dotykových plochách chvályhodně zdrsněn jehlanovitými výstupky, v kombinaci s kvadratickými hranami.
 • Celková ergonomie rukojeti vyhovuje držení i v malé ruce a po této stránce bude ALFA Defender určitě velmi atraktivní. Probrání pro horní okraj dlaně je velmi výrazné a ve spojení s rozměrnou ochrannou ostruhou nad ním, vytváří velkou jistou a pohodlí při úchopu.
 • Jazýček spouště má hladký povrch a jeho výrazně zakulacený tvar je na dotyk příjemný. Ověřili jsme si, že na spoušť v přední poloze pro výstřel v DA režimu dosáhne i prst menší dámské ruky.
 • Chod spouště v režimu DA (na protažení spouště) má docela pravidelnou charakteristiku s vrcholovým odporem 5,6 Kg. Spoušť po natažení kohoutu (SA režim) umožňuje asi 3 mm namáčknutí a při výstřelu má téměř pravidelný chod s odporem 2,5 Kg, s následujícím přibližně 2 mm propadem.
 • Hmatníky pro natažení závěru tvoří široké kvadratické drážky s většími rozestupy, umístěné po stranách zadní části závěru. I přes poměrně malou výšku závěru nad bočnicemi rámu, tak lze závěr natáhnout snadno a bez větší námahy.
 • Zvláštností jsou relativně nevýrazné popisky označení modelu a ráže po stranách závěru, jejichž provedení můžeme definovat jako „diskrétní“ nebo málo chlubivé.
 • Hmatníky páčky záchytu závěru a manuální pojistky jsou rozměrné a obsahují zdrsnění tvořené odstupňovanými hranami. Jejich ovládání je snadné a bez nutnosti zvýšeného úsilí.
 • Během krátkého vyzkoušení několika exemplářů Defenderu přímo u výrobce, jsme bez závad vystříleli asi 300 ks nábojů 9 mm Luger Sellier & Bellot se střelou FMJ 7,5g. Přesnost byla na dobré úrovni, protože s oporou bylo možné na 25 m dosáhnout rozptylu z 10 zásahů vždy do 10 cm.
 • Rychlé nacílení např. z rychlého vytažení zbraně se nám osvědčilo, zejména díky vhodné ergonomii a snadno čitelným mířidlům.
 • Nízká hmotnost zbraně daná plastovým rámem je přínosem pro pohodlné a komfortní celodenní nošení při osobní obraně.
 • Zpětný ráz výstřelu je minimální, protože je převáděn spíše do klopného momentu vlivem výše umístěné osy hlavně nad rukou. Vnímání výstřelu je tak sice přijatelné i pro „křehčí“ ženy, ale milovníci rychlopalby budou muset více trénovat kontrolu zdvihu při výstřelu.
 • Rozborka se provádí běžným způsobem, jak je zvykem u pistolí této koncepce. Závěr se stáhne mírně vzad, až je umožněno vyjmutí záchytu závěru. Po této operaci lze závěr vysunout dopředu z rámu, následně je možné vyjmout vykývnutím vratnou pružinu s vodítkem a pak hlaveň.
 • ALFA Defender představuje zbraň vhodnou ke služebním účelům, osobní obraně a ke sportovní střelbě obranných disciplín. Efektivně využívá klasický SA/DA spoušťový mechanizmus v jednom ze svých nejdokonalejších uspořádání, navíc s modernizačními prvky a to vše v zajímavém poměru kvality a ceny.

  Článek ZBRANĚ & NÁBOJE 10/2006 - ALFA DEFENDER ke stažení


Zpět na seznam všech referencí
Akce
!! 18. - 19.11.2021 prodejna uzavřena !!

Vážení zákazníci, z důvodu státního svátku bude naše podniková prodejna ve dnech 18. - 19.11.2021 uzavřena. Budeme se na Vás opět těšit od pondělí 22.11.2021.…

více DOVOLENÁ

Ve dnech 2.8. - 13.8.2021 je prodejna ALFAPROJ zavřena.

více Znovuotevření prodejny zbraní

od 10. května se vracíme k běžné otevírací době prodejny zbraní

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více