Nákupní košík

Prodejní akce

23.01.2013

Revolver Alfa Parabuldog

PARABULDOG: REVOLVEROVÁ „DEVÍTKA“ PRO OBRANU A  SPORT

Revolvery řady ALFA Para jsou konstruované na nejrozšířenější pistolové náboje ráže 9 mm Luger, které se již setkaly s velkým zájmem střelecké veřejnosti. Do řady ALFA Para přibyl speciální model vyrobený na objednávku sportovních střelců. Se vzhledem a urputností buldočí, je určen ke sportovní obranné střelbě a tím pádem i k účinné sebeobraně v praxi. V rámci jeho testu si také popíšeme základní vlastnosti, schopnosti a ovládání revolverů řady ALFA Para.

Více také najdete čísle 8/2010 magazínu Zbraně a náboje, kde jsme v článku o novinkách ALFA, poprvé přinesli základní informace o nových revolverech řady ALFA Para. Tamtéž byla uvedena i obecná charakteristika revolverů ALFA Para, včetně popisu verzí s dlouhým nebo s krátkým nábojovým válcem a včetně popisu systému nabíjení pomocí ocelových klipů. Již počáteční odezva střelců ukazuje, že zavedení revolverů ráže 9 mm Luger doslova „vlilo novou krev do žil“ stařičké koncepci revolveru a vrací revolver do pozice aktuální a perspektivní krátké palné zbraně. Prvním důvodem je samozřejmě ekonomika střelby náboji 9 mm Luger, které jsou nejefektivnější volbou na trhu z hlediska poměru výkonu a ceny. Tato světově nejrozšířenější pistolová „devítka“, nabízí již dostatečný balistický potenciál pro služební a obranné účely, ve velkorážových mířených disciplínách podává skvělé výsledky na přesnost, v dynamických disciplínách si atraktivním způsobem poradí např. s padacími ocelovými terči a přitom ji lze pořídit od 4 Kč za kus. Oproti tomu klasické revolverové náboje 38 Special začínají na ceně 6 Kč a 357 Magnum jsou od 7 Kč za kus. Levné střílení se slušnou „ránou“ je samozřejmě dobrým důvodem popularity, ale v tomto případě rozhodně není jediným a možná, vůbec ne hlavním.

NÁVRAT REVOLVERŮ?

Revolver nabíjený náboji umístěnými v klipech, je totiž podstatně praktičtější a komfortnější z hlediska nabíjení a celkového používání. Pistolové náboje s drážkou pro vytahovač (nikoliv s přesahujícím okrajem jako u revolverové munice) jsou v klipech uloženy z důvodu  spolehlivého vytahování a díky tomu umožňují „hromadnou výměnu“, čili rychlé znovunabití. Jak jsme si ověřili v praxi, nabíjení šesticemi nábojů v klipech začne po chvíli připomínat výměnu zásobníků jako u pistole a vůči revolverovým nábojům umístěným v tzv. rychlonabíječi, se ukázalo ještě podstatně rychlejším. Také nošení náhradních nábojů v klipech je pohodlnější než v rychlonabíječích a opět připomíná nošení náhradních pistolových zásobníků. Klip totiž (oproti rychlonabíječi) nijak nezvětšuje objem samotné šestice nábojů a jak popisujeme dále na fotografiích, náboje nabité v klipech ALFA Hard lze bez obav nosit klidně i po kapsách, bez obav z vypadnutí nábojů z klipu. Jednoduše řečeno, revolvery ALFA Para se z praktického hlediska přibližují samonabíjecí pistoli a přitom si zachovávají všechny „rodové“ výhody koncepce revolveru. Skalním vyznavačům revolverů o těchto výhodách určitě nemusíme nic povídat a proto snad budou schopni akceptovat něco tak netradičního a kacířského, jako je pistolový náboj „Parabellum“, v jejich milovaném šestikomoráku.

Revolver PARABULDOG 9221


Modelová nabídka revolverů řady ALFA Para je poměrně rozsáhlá, výrobce se ji snaží neustále rozšiřovat a především naplňovat, ale model 9221 přezdívaný „Parabuldog“ představuje zajímavou zbraň, se kterou se v sortimentu vůbec nepočítalo. Jedná se totiž o revolver s dvoupalcovou hlavní vybavený stavitelným hledím a výraznější muškou, což je neobvyklá kombinace a ALFA – PROJ (i ostatní výrobci revolverů) ji běžně nenabízí. U nejkratších dvoupalcových revolverů bývá hledí řešeno nejčastěji jako pevné – jen jako mělká podélná drážka v rámu. Nejkratší provedení revolveru ALFA Para s plnohodnotnými mířidly vzniklo až na základě podnětu RNDr. Pavla Faltýska, aktivního střelce a propagátora sportovních disciplín Lidové obranné střelby (LOS). Dvoupalcový revolver ALFA Para se díky rychlému klipovému nabíjení (a ráži 9 mm Luger) jevil jako ideální zbraň pro specifickou divizi LOS, nazývanou „Záložní revolver“. V kombinaci s lépe čitelnými a přesně nastřelitelnými mířidly by zrovna taková zbraň mohla vyhrávat závody a proto byla pro RNDr. Faltýska a jeho kolegy, vyrobena zakázková serie revolverů ALFA Para 9221. Právě poslední číslo – ona jednička v modelovém označení, vyjadřuje přítomnost stavitelného hledí na dvoupalcovém revolveru. Užitečnou zvláštností revolveru ALFA Para 9221 (verze s krátkým nábojovým válcem) je také o 9 mm delší hlaveň než u běžného dvoupalcového revolveru, vlivem zadního prodloužení hlavně směrem ke zkrácenému válci. Při vnějších rozměrech shodných s běžným 2“ revolverem ráže 38 Special, má tedy střelec k dispozici hlaveň délky 2,36“ a tím více využívá výkonu prachové náplně. Nárůst počáteční rychlosti  střely sice není nijak závratný (+ 6 až 10%) a velmi závisí na konkrétní laboraci náboje, ale jak se mezi střelci často říká – u krátkých hlavní se hodí každý metr navíc.

KONSTRUKCE revolveru ALFA Para:

V základu konstrukce se celoocelové revolvery ALFA Para nijak neodlišují od zavedených a osvědčených revolverů ALFA Steel, určených pro revolverové náboje 357 Magnum nebo 38 Special. Jiné je pouze řešení nábojové válce a jeho držáku (konzoly), přizpůsobené náboji      9 mm Luger a klipovému nabíjení. Verze s krátkým nábojovým válcem (ALFA Para bez přívlastku Classic) má jedinou malou odlišnost ještě i na rámu, kterou je zvětšený a prodloužený dorazový výstupek válce, umístěný na levé straně rámu těsně nad spouští. Revolver ALFA Para 9221 disponuje dvojčinným spoušťovým a bicím mechanizmem uloženým pod bočnicí z pravé strany rámu, u něhož jsou všechny pružiny vinuté z drátu kruhového průřezu. Šestikomorový nábojový válec umístěný na výklopné konzole se do rámu uzamyká vzadu i vpředu. Vzadu zapadnutím odpružené osy válce do otvoru uprostřed opěrné desky nábojů a vpředu speciální kuželovou plochou, vytvořenou přímo na obvodu tyčky vyhazovače, zapadající do vybrání v rámu hned pod hlavní. K odemčení válce slouží odemykací tlačítko umístěné na levé straně rámu hned za válcem. Tlačítko je svým šroubem připevněno k vnitřnímu odemykacímu táhlu a posuvem tlačítka směrem vpřed, táhlo vytlačí osu válce a tyčku vyhazovače z jejich uzamčených poloh v rámu. Po vyklopení válce se ukáže odpružený vyhazovač, s originální kolíkovou rohatkou a osou válce uprostřed. Rohatka se skládá ze šesti kolíků zalisovaných do růžice vyhazovače a přes tyto kolíky otáčí válcem posunovač zavěšený na spoušti, vyčnívající z rámu napravo vedle otvoru pro osu válce. Odpružená aretační páčka vystupuje ze spodní přepážky rámu a po provedení rotace zapadá do polohovacích výřezů, vyfrézovaných po obvodu nábojového válce. Automatické pádové jištění funguje na osvědčeném principu s tzv. přenosovou pákou (dlouhá planžeta zavěšená na spoušti). Nad bicí plochou kohoutu je vytvarován bezpečnostní výstupek, delší než zadní část úderníku vyčnívající z rámu a přenos úderu kohoutu je tak možný pouze při zmáčknuté spoušti, kdy se mezi bicí plochu a úderník vsune přenosová páka. Hlaveň se šestidrážkovým vývrtem je zašroubovaná do rámu a vpředu dosedá na plášť hlavně, čímž jsou obě tyto součásti zafixovány vůči rámu. Plášť hlavně nese vyměnitelnou mušku zvýrazněnou červenu plastovou vložkou a obousměrně stavitelné hledí je upevněno do vrchní přepážky rámu.

Technické údaje revolveru ALFA Para 9221

Ráže: 9 mm Luger ( 9 x 19, 9 mm Parabellum )
Celková délka: 182 mm *
Výška: 136 mm *
Délka hlavně: 60 mm
Délka záměrné: 95 mm
Počet drážek v hlavni: 6
Stoupání drážek vývrtu: 250 mm
Šířka – průměr válce: 37,3 mm
Počet komor ve válci: 6
Odpor spouště SA: 1,3 kg
Odpor spouště DA: 5,1 kg
Největší šířka rukojeti (model 13): 31,2 mm  
Hmotnost zbraně bez nábojů: 854 g *
Hmotnost plně nabité zbraně (náboje S&B FMJ 7,5 g): 928 g *
Hmotnost 6 ks nábojů 9 mm Luger S&B FMJ 7,5 g včetně klipu: 74 g
Orientační cena zbraně: 11.000,- Kč

* Údaje platí při osazení revolveru rukojetí model 13.


Revolver ALFA Para 9221: Hodnocení technických vlastností

 1. Celkové dílenské zpracování je na úrovni vyššího standardu sériové produkce. Na zbrani jsou jasně patrné klasické poctivé výrobní technologie, jako třískové obrábění, ruční broušení a finální leštění povrchu. Při individuálním sestavování a lícování mechanizmu se stále využívá ruční práce zkušených puškařů, což u správně udělaného revolveru, ani dnes jinak nejde…
 2. Povrchová úprava je provedena hlubokým alkalickým černěním. Na rámu a na hlavni  velmi kvalitně, ale na nábojovém válci jsme si všimli drobných rozdílů v odstínu černění.   
 3. Opracování všech vnějších pohledových a vnitřních funkčních ploch se nedá nic vytknout, pouze ve vnitřním prostoru okna rámu a na opěrné desce nábojů se nacházejí jemné rýhy po obráběcích nástrojích a na zcela nefunkčních místech lze vidět stopy po odlévací formě.
 4. Vývrt hlavně a nábojové komory mají dokonale lesklý povrch bez jakýchkoliv nerovností nebo vrypů a ústí vývrtu je čistě a symetricky zahloubeno.
 5. Časování spoušťového a bicího mechanizmu (neboli včasnost zablokování válce aretační páčkou vůči dopadu kohoutu v obou spoušťových režimech a na všech komorách), bylo hodnoceno s válcem za normálních podmínek bez brzdění a také s mírným přibrzděním válce, jako např. při znečištění. V normálních podmínkách má časování obvyklý správný předstih zablokování vůči dopadu kohoutu. Za mírného brzdění pak došlo pouze ke zkrácení tohoto předstihu a na všech komorách takřka stejně.    
 6. Vůle na uložení válce v rámu jsou ve všech směrech málo znatelné a spára mezi válcem a hlavní má ideální velikost 0,2 mm.
 7. Při výstřelu s nataženým kohoutem (SA) je na spoušti příjemný a pravidelný odpor o velikosti pouhých 1,3 kg. Celková délka dráhy SA spouště je cca 2,5 mm a propad po výstřelu zde činí přibližně 0,5 mm.
 8. Vůči konkurenčním revolverům Smith & Wesson vykazuje ALFA Para horší chod spouště při spoušťovém napínání (DA), kde se projevuje vyšší odpor s nepravidelným nárůstem a prudkým propadem po výstřelu. Dle informací od výrobce, je to určitá daň za vysokou spolehlivost odpálení i tvrdých nebo méně kvalitních zápalek a to ve všech klimatických podmínkách a právě při spoušťovém napínání. Pro sportovní účely samozřejmě doporučujeme chod spouště DA upravit odborníkem – především doporučujeme instalovat vhodně redukovanou bicí pružinu a odlehčit kohout.

ALFA Para 9221: Hodnocení střeleckých vlastností

Revolver ALFA Para 9221 jsme vyzkoušeli s pryžovou rukojetí ALFA model 13. Střílelo se třemi druhy nábojů 9 mm Luger: Sellier & Bellot FMJ 7,5 g (standardní a nejpoužívanější laborace), Sellier & Bellot FMJ 9,0 g Subsonic (podzvuková a méně výkonná) a Fiocchi Black Mamba FMJ 6,48 g (vysokorychlostní, velmi výkonná laborace).  

 1. Ergonomie pryžové rukojeti model 13 se ukázala jako velmi zdařilá a univerzální, jelikož vyhovovala naprosté většině přítomných střelců. Kladně hodnoceno bylo také postranní zdrsnění kuličkovými výstupky a překrytí zadní plochy rámu hřbetem rukojeti.
 2. ALFA 9221 Parabuldog se při střelbě chová klidně a to i s nejvýkonnějším střelivem. Zpětný ráz pouze začne krátkým rychlým úderem a pak hned přejde do plynulého zdvihu a mírného tlaku směrem vzad.
 3. Nabíjení pomocí nábojů připravených v klipech se skutečně ukázalo jako extrémně rychlé a pohodlné. Pokud si klipy třeba i doma naplníte nabíjecím přípravkem Para Loader a máte jich více, dokážete revolver ALFA Para brzy „rozžhavit“ tak, že se nábojový válec nedá uchopit rukou.
 4. Díky klipům se nenudili ani zapřísáhlí příznivci pistolí a vystřílení série 120 ks nábojů v pravidelném rytmu a bez nabíjecích přestávek, bylo pro „revolverové“ střílení něco zcela nezvyklého. Po několika klipech vystřílených hned po sobě a bez jakékoliv nucené pauzy, si totiž každý střelec na revolver rychle zvykl a ti zkušenější začali při rychlopalbě dosahovat špičkových výsledků, i přes vyšší odpor DA spouště.     
 5. Jedinou kritiku sklidil příliš úzký zářez hledí, který neposkytuje dostatečná „světla“ kolem mušky, čímž zpomaluje zrakovou kontrolu a „usazení“ mušky při rychlé střelbě. Stavitelné hledí ALFA je totiž konstruováno na délky hlavní od 3“ a při aplikaci na 2“ prostě došlo ke zmenšení „světel“, vlivem přiblížení mušky směrem k hledí. Individuální úprava zářezu plátku přesně „na míru“ je samozřejmě jednoduchý puškařský úkon.
 6. Vyskytly se také požadavky na mušku vybavenou světlovodným vláknem. Jak nás informoval výrobce, na tomto typu mušky pro revolvery ALFA Steel + Para se již pracuje a měla by se brzy objevit na trhu.
 7. Spolehlivost funkce v rámci vystřelení celkem 400 ks nábojů byla absolutní – nevyskytl se vůbec žádný problém při odpálení, ve vyhazování nábojnic nebo v rotaci válce. Nápich zápalníku byl dokonce tak silný, že u měkčích zápalek Fiocchi občas docházelo k proražení kalíšku zápalky. 
 8. To nejpřekvapivější nakonec. Před začátkem střeleckého testu jsme si samozřejmě ověřili nastřelení a přesnost, s výše uvedenými třemi druhy nábojů  9 mm Luger. Revolver byl od výrobce nastřelen na standardní a nejpoužívanější laboraci Sellier & Bellot FMJ 7,5 g. Při střelbě s oporou na vzdálenost 25 m Parabuldog překvapil skvělou přesností, srovnatelnou s pistolí služební velikosti (více na fotografiích). Rozptyl šesti výstřelů se pohyboval od 5 do 9 cm, což je na revolver s krátkou hlavní a záměrnou, velmi slušný výsledek. 


Revolver ALFA Para model 9221 ráže 9 mm Luger, s rukojetí ALFA model 13, krátká hlaveň a zkrácený nábojový válec připomínají malé revolvery velkých ráží z počátku 20. století, kterým se často říkalo „Buldog“. Zkrácený revolver ALFA Para tedy dostal trefnou přezdívku „Parabuldog“. Zvláště při pohledu shora, dává vzhled tohoto revolveru doslova buldočí dojem.

K pohodlnému plnění nebo vybíjení klipů slouží přípravek Para Loader, což je speciální ocelová trubka, do níž se naskládají náboje a pak se jednoduchým způsobem zasazují do klipů. Vybíjení probíhá opačným postupem a celkovou manipulaci s Para Loaderem.


Po vyklopení válce se ukáže tzv. kolíková rohatka, umístěná na vyhazovači po obvodu pouzdra osy válce a u nábojových komor si lze všimnout sražení všech vstupních hran.

Díky náběhům do nábojových komor probíhá vkládání nábojů velmi rychle, plynule a bez odporu.

Po natažení kohoutu (SA) nebo při tlaku na spoušť (DA) se za hlavu úderníku vysune přenosová páka, která přenáší bicí energii kohoutu na úderník. Pokud by nebyla před výstřelem spoušť zmáčknuta a držena, tak přenosová páka poklesne a kohout dopadne neškodně na rám.

Konzola nábojového válce po vyklopení z rámu. Na tyčce vyhazovače je těsně před konzolou vytvořena kuželová plocha, sloužící k uzamčení válce do odpovídajícího vybrání v rámu.

Revolvery ALFA umožňují snadnou demontáž nábojového válce, což se provádí  uvolněním a vyjmutím šroubu konzoly válce. Nejdříve se však musí zaaretovat matice šroubu konzoly a to kaleným drátkem přes malý otvor v rámu, který je umístěn těsně před výrobním číslem. Pak už stačí vyklopit válec jako při nabíjení a konzola s válcem volně vypadne z rámu. Nakonec se válec stáhne z hřídele na konzole a údržba může začít.

Vnitřní mechanizmus ukrytý pod bočnicí je z „revolverářského“ hlediska poměrně jednoduchý a včetně dutiny rámu vykazuje slušné zpracování.

Revolver ALFA Para 9221 je dodáván v lehkém plastovém kufříku, s přípravkem Para Loader, včetně dvou klipů typu Comfort, se dvěma kartáčky, s návodem a nástřelkou.

Firma ALFA – PROJ ke svým revolverům řady ALFA Para nabízí dva typy klipů. Klip Comfort a jak vyplývá z názvu, díky prořezům v ramenech umožňuje pohodlnější plnění nebo vybíjení, třeba i bez použití přípravku Para Loader. Je určen pro méně náročné používání –  k běžnému nabíjení na střelnici, např. v rámci pomalé mířené střelby. Pro náročnější uživatele, kteří budou chtít klipy nosit ke služebním nebo obranným účelům a pro sportovní střelce tzv. dynamických disciplín, jsou určeny klipy typu Hard. Pružná ramena klipů Hard prořezy nemají, čímž jsou tvrdší (pevnější) a proto vyžadují použití přípravku Para Loader. Tvrdší klipy Hard jsou trvanlivější, odolnější proti poškození, spolehlivě drží náboje s různými hloubkami drážek a díky pevnějšímu zachycení se z nich náboje neuvolní, ani při volném nošení v kapse nebo při pádu na zem.

Popis manipulace s přípravkem Para Loader při plnění a vybíjení klipů:

Nejdříve do dutiny Para Loaderu vložíme šest nábojů jejich dny směrem ven. Před ústí přípravku postavíme špičku prstu (ukazováčku), náboj necháme vlastní vahou opřít o prst a vyčnívat svým dnem jen na délku předního výstupku Para Loaderu. Pak zasadíme náboj do výřezu v klipu a přes zdrsněnou plochu přípravku jej zatlačíme do klipu, až zacvakne. Stejným způsobem následně aplikujeme zbylých pět nábojů z přípravku. Vystřelené nábojnice se odstraňují opačným postupem. Para Loader nasuneme na nábojnici tak, aby přední výstupek přípravku přiléhal k vnějšímu obvodu klipu. Nakonec Para Loaderem jednoduše otočíme kolem podélné osy (libovolným směrem), kdy se jeho přední výstupek opře o klip, čímž přípravek bez námahy „vyloupne“ nábojnici a ta spadne přímo do jeho dutiny.

Naplnění klipů sice zabere nějaký čas, ale pokud jich máte k dispozici větší množství, tak potom trénink už jenom „frčí“. Bez obvyklých nabíjecích přestávek si totiž střelec na revolver rychleji zvykne, protože si lépe zapamatuje a hned zopakuje, co udělal správně a co ne. 

autor: Jaroslav Pekařík
editor: Ing. Karel Černoch
Zpět na seznam všech akcí


Akce
Pozvánka na veletrh IWA 2022

Veletrh IWA je konečně zpět!

více PF 2022

Přejeme Vám veselé Vánoce a vše dobré do nového roku 2022!

více Provozní doba během vánočních svátků

23.12.2021 - 7.1.2022 ZVAŘENO

více
Napsali o nás
Revolvery, flobertky, pistole a zbraně Alfa na videu.

Revolvery, flobertky, pistole a další zbraně Alfa Proj na videu.

více Recenze praktika na revolver Parabuldog

Pavel Faltýsek, 51 let, ředitel gymnázia, o střelbě z revolveru Parabuldog. Postřehy, zkušenosti ostříleného praktika. Zbraň pod drobnohledem zkušeného uživatele bez příkras, spokojenost i čím se dá vylepšit.

více Služební revolver vs. služební pistole

Co když se konstrukčním rozvojem podaří zmenšit náskok samonabíjeích pistolí a navíc, co když budou revolvery používat nejrozšířenější policejní pistolové náboje? Osloví pak více profesionálů? To je otázka, kterou si položil odborník v článku "Nový služební revolver v "devítce".

více